Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

דה מרקראנחנו כמו עובדי קבלן; המו"מ היה לכאורה 
19.12.2011
חברי הסגל הזוטר פתחו אתמול בשביתה בארבע אוניברסיטאות, במחאה על הקיפאון במשא ומתן על תנאי העסקתם.