יו"ר

מיכל אבן (החוג לתקשורת)

 

חברי ועד  

 

הד"ר איתן רון
החוג למתמטיקה

איתן רון

יפה בללי 
היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה

 יפה בללי
טל נוה
החוג ללשון העברית 
 טל נוה
קים יובל
בי"הס הבינלאומי 
 קים יובל
עמית צריקר
החוג לעבודה סוציאלית
המכינה האוניברסיטאית 
 עמית צריקר
איגור קליינר
החוג לסטטיסטיקה
 איגור קליינר
עו"ד שאול בלגי
הפקולטה למשפטים
 שאול בלגי