18-04-2018

לכל חברי הסגל הזוטר,

 לאור העובדה שהסתבר שהחברה שעורכת את הבחירות האלקטרוניות אינה עובדת בארבעת הימים האחרונים לפני הבחירות (יום הזיכרון, יום העצמאות, יום שיש ויום שבת), ולאור העובדה שהיו מספר ערעורים שיתכן וידרשו עדכון רשימת המועמדים, ולא יהיה סיפק לעדכן כראוי את החברה – הוחלט לדחות את מועד הבחירות האלקטרונית.

שימו לב - הבחירות תערכנה בימים שלישי, רביעי וחמישי 1,2,3 במאי.

בברכה,

רות לבהר שרון
יו"ר ועדת הבחירות

 

____________________________

 

 

10-04-2018

לכבוד
חברי ארגון הסגל הזוטר

1. כידוע המועד האחרון להצגת המועמדות היה 8.4.18.
להלן רשימת 14 המועמדים שהציגו מועמדותם, כזכור כל בוחר רשאי לבחור עד 7 חברים.

איגור קליינר
יובל אופק
לילך רוקר
טל נוה
מאג'ד אגבריה
איציק בן חיים
מורן טלמור
גיא אלון
איתן רון
עמית צריקר
שמואל פרלמן
קים יובל
יפה בללי
שאול בלגי

2. כפי שהודע לכם, המועמדים רשאים להציג את עצמם ואת מצע הבחירות שלהם על ידי משלוח הודעה עד ליום 14.4.18 ליו"ר ועדת הביקורת לכתובתו sayag@technion.ac.il.
המועמדים מתבקשים להקפיד על נוסח מכבד והוגן.
כל המצעים יפורסמו ב15.4.18 באתר הארגון.

3. כל מועמד מתבקש להעביר תמונה בגודל פספורט ליו"ר ועדת הבחירות על מנת שזה יוצג בפלטפורמה המיועדת לניהול הבחירות כדרישת החברה המנהלת את הבחירות האלקטרוניות.

4. להלן אופן ההצבעה בבחירות בהתאם לנוהל של החברה, כפי שנוסח על ידי החברה:

      1. הבוחרים יקבלו קישור לצורך הצבעה בהודעת דוא"ל שתשלח אליהם לפני מועד תחילת הבחירות. הקישור מעביר את הבוחר למערכת ההצבעה.

      2. במערכת ההצבעה הבוחר מקליק על לחצן "צור סיסמה" ששולח סיסמה למייל או לנייד של אותו בוחר (הסיסמה תקפה ל-20 דקות).

      3. הבוחר מזין את הסיסמה יחד עם ת.ז. ובמידה ותקין נכנס לדף מבוא שמסביר בכמה משפטים את נושא הבחירה + לחצן "התחל"

      4. לחצן התחל מעביר לדף עם תמונות המועמדים + הוראות בחירה (כמה לסמן) + מונה של כמות הסימונים שהבוחר כבר סימן

      5. הבחירה מתבצעת על ידי לחיצה על תמונת/שם מועמד שמסמנת V ירוק על התמונה. לחיצה נוספת מבטלת את הבחירה ומורידה את הסימון.

      6. למטה מופיע לחצן "אישור" שמעביר לדף אישור סופי שמציג רק את המועמדים שסומנו + לחצן "שנה בחירה" שמחזיר לדף המועמדים

      7. לחיצה על "אישור סופי" מסיימת את ההצבעה בדף תודה עם V ירוק גדול שמאשר שההצבעה נקלטה.

5. הבחירות תתחלנה החל משעה 08:00 ביום ראשון 22.4.18 ועד חצות ביום שלישי 24.4.18.

6. עם תום הבחירות תפורסמנה התוצאות.

7. מאחלת הצלחה לכל המועמדים !

 

בברכה,

רות לבהר שרון, שופטת (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות

  

____________________________

 

04-04-2018

  

לכל הבוחרים שלום רב

 

כזכור המועד האחרון להגשת מועמדות לועד הארגון הוא ביום 8.4.18.

רשימת החברים שהגישו מועמדותם תפורסם בתום המועד הנ״ל.

כל המועמדים שמעוניינים בכך רשאים לפרסם את מצע הבחירות שלהם ולשלוח אותו עד ליום 14.4.18 ליו״ר ועדת הביקורת לכתובתו - sayag@technion.ac.il, שידאג לפרסם את כולם באתר הארגון.

 

בברכה,

רות לבהר שרון,

יו״ר ועדת הבחירות

 

 

____________________________

 

29-03-2018

לכבוד
חברי וחברות ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה,

ח.נ.,

הנדון: בחירות לוועד הארגון 2018

הואיל והליך הבחירות החל, מתבקשים החברים לרבות חברי הועד היוצא להימנע מלנקוט בכפעולות כלשהן בין במישרין ובין בעקיפין, כדי לשמור על טוהר הבחירות , וזאת עד למינוי הועד החדש.

בהזדמנות זו מבקשת הועדה להבהיר כי המועמדים רשאים לפרסם באתר את מצע הבחירות שלהם, וזאת עד חמישה ימים לפני מועד הבחירות.

כמו כן תשומת לב החברים מופנית להוראת התקנון בסעיף 43 ה שזו לשונו:

"על אף האמור לעיל, לא יהיה כשיר לכהונה במוסד ממוסדות הארגון, חבר ארגון, אשר מכהן במקביל כחבר ועד או נציג בארגון אחר בתחום האוניברסיטה אלא לאחר תקופת צינון של 100 ימים."

הוראות לגבי אופן ההצבעה האלקטרונית תישלחנה בקרוב.

בכבוד רב,
רות לבהר שרון, שופטת (בדימוס) - יו״ר ועדת הבחירות
ד"ר גבי סייג – יו"ר ועדת הביקורת

 

 

____________________________

 

26-03-2018

 

לכבוד
חברי וחברות ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה,

ח.נ.,

הנדון: בחירות לוועד הארגון 2018

בהמשך להודעתי הקודמת, הנני מתכבדת להודיעכם כי הגשת המועמדות תתאפשר עד ליום 8.4.18. (הארכנו את המועד מאחר ובטעות לא הודע התאריך האחרון בהודעה הקודמת).

בוחרים שמעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים לעשות כן בהקדם.

הוראות מפורטות לביצוע ההצבעה האלקטרונית תועברנה בימים הקרובים על ידי החברה שעורכת את הבחירות.

הבחירות תתקיימנה כפי שהודענו בימים 22,23,24 לאפריל בבחירות אלקטרוניות.

בברכה,

רות לבהר שרון, שופטת (בדימוס)

יו"ר ועדת הבחירות

 

 

____________________________

 

12-03-2018

 

לכבוד
חברי וחברות ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה,

ח.נ.,

הנדון: בחירות לוועד הארגון 2018

בהמשך למכתבו של יו"ר ועדת ביקורת ד"ר גבי סייג, הננו מתכבדים להודיעכם כי פנקס הבוחרים סגור. הבחירות האלקטרוניות לוועד העמותה יתקיימו בימים 22, 23, 24 באפריל 2018.

הבחירות האלקטרוניות יתקיימו באמצעות חברת "YayaSoft". על אופן ההצבעה האלקטרונית תשלחנה הנחיות מפורטות בהמשך.

בהתאם לתקנון העמותה כל מי ששמו מופיע בפנקס הבוחרים רשאי לבחור ולהיבחר לוועד העמותה.

על חבר/חברת ארגון אשר מעוניינים להגיש את מועמדותם לוועד העמותה לפנות בהתאם לטופס המצ״ב ולהחזירו למייל: Ruthlev2103@gmail.com. יש לציין בנושא המייל: אוניברסיטת חיפה.


בברכה,

בברכה,
רות לבהר שרון, שופטת (בדימוס),
יו״ר ועדת הבחירות

 

____________________________

 

12-03-2018

 

לכבוד
חברי וחברות ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה,

ח.נ.,

הנדון: בחירות לוועד הארגון 2018

בהמשך להודעתי מיום 25.2.2018 הנני מתכבד להודיעכם כי פנקס הבוחרים לשנת 2018 נסגר.

הפנקס נמצא במשרדי הארגון.

כדי לבדוק אם שמך מופיע בפנקס הבוחרים יש להיכנס לקישור הבא.

בברכה,
ד"ר גבי סייג
יו"ר ועדת הביקורת של הארגון

העתק: ועדת הבחירות

 

 

 

____________________________

 

25-02-2018

 

לכבוד
חברי וחברות ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה,

ח.נ.,

הנדון: בחירות לוועד הארגון 2018

הנני מתכבד להודיעכם כי לאחר בדיקת רשימת המועסקים בסגל הזוטר התברר כי חלקם לא חתמו על טופס הצטרפות לארגון הסגל הזוטר, כנדרש בתקנון העמותה כדי להיחשב חבר ארגון ולהיות זכאי לבחור ולהיבחר.

לפי רישומי הארגון אין טופס הצטרפות לארגון על שמך: ***** ת"ז ***************

אם ברצונך להיכלל בפנקס הבוחרים ולהשתתף בבחירות לוועד הארגון עליך לחתום על טופס הצטרפות לארגון ולהחזיר את הטופס כשהוא חתום עד ליום 7.3.18 במייל: haifa@segelzutar.org.il או בפקס: 04-8249046.

מיד עם השלמת פנקס הבוחרים ואישורו על ידי יו"ר ועדת הביקורת, תודיע ועדת הבחירות על מועד הבחירות, אופן הבחירה ומועד אחרון להגשת מועמדות לבחירות לוועד הארגון.

בברכה,

ד"ר גבי אסייג
יו"ר ועדת הביקורת של הארגון

 

____________________________

25-02-2018

לכבוד

 

חברי וחברות ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה,

ח.נ.,

הנדון: בחירות לועד הארגון

הננו מתכבדים להודיעכם כי חברי הועדה התכנסו לישיבה לצורך היערכות לקראת הבחירות לועד הסגל הזוטר שתתקיימנה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, במחצית השניה של חודש מרץ .
על מנת ליעל את הבחירה ולאפשר לכל החברים להצביע ממקום מושבם, הבחירות תהיינה בחירות אלקטרוניות, באמצעות חברה שמתמחה בנושא, ואשר תאושר על ידי יו"ר ועדת הביקורת, מר גבי סייג.
רשימה של כל הבוחרים המורשים לבחור ולהציג מועמדותם תוכן ותאושר על ידי יו"ר ועדת הביקורת, כאשר הבוחרים המורשים יהיו כל חברי הסגל הזוטר מאז אוקטובר 2016 ועד 15.2.18 שחתמו על טופס הצטרפות כנדרש בתקנון (להלן "רשימת הבוחרים"). הרשימה תהיה פתוחה לעיון החברים.
עם קבלת החלטה על החברה שתערוך את הבחירות, ועם השלמת רשימת הבוחרים ואישורה על ידי יו"ר ועדת הביקורת, יובאו פרטים על מועד הבחירות, אופן הבחירה והמועד אחרון להגשת מועמדות.

בברכה,

ועדת הבחירות
רות לבהר שרון, שופטת בדימוס, יו"ר הועדה
עו"ד פלאית אורנשטיין, חבר ועדה
לידיה פלד, פסיכולוגית, חברת ועדה