TheMarkerהסגל הזוטר: נשבית את האוניברסיטאות מיום ראשון 
13.12.2011
הארגונים מאיימים כי אם לא יימצא פתרון שיביא לסיום המאבק, ישבתו ללא הגבלת זמן; ועד ראשי האוניברסיטאות: "דרך מיותרת, שתוביל בעיקר לפגיעה בסטודנטים ובהשכלה הגבוהה"

Ynetהסגל הזוטר מאיים בשביתה מיום ראשון 
13.12.2011
לדברי אנשי הסגל, המשא ומתן על תנאי השכר נקלע למבוי סתום. ראשי האוניברסיטאות: מנסים לתפוס טרמפ על המחאה

הארץהסגל הזוטר מאיים להשבית כליל את הלימודים באוניברסיטאות 
13.12.2011
המו"מ בין חברי הסגל לאוניברסטאות ולות"ת הגיע למבוי סתום והם דורשים את התערבותו של שר החינוך או שישביתו החל מיום ראשון

כלכליסטהסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מאיים לפתוח בשביתה כללית ביום א' 
13.12.2011
אנשי הסגל פנו לשר החינוך בבקשה שיתערב במו"מ בינם לבין ראשי האוניברסיטאות, לאחר שהשיחות על תנאי העבודה הגיעו למבוי סתום

NRG הסגל הזוטר באוני': נפתח בשביתה ביום א' 
13.12.2011
הסגל האקדמי הזוטר באוני' הבהיר לשר החינוך במכתב כי אם לא תהיה פריצת דרך משמעותית במו"מ על תנאי העסקתם, ישבית הלימודים

טרכטנברג, הכישלון מתחיל אצלך בבית 
2.12.2011 
אותו פרופ' טרכטנברג שניסה להגדיר מהו צדק חברתי, עומד בראשה של מערכת המציגה תמונה חברתית עגומה...

הארץהסגל הזוטר ישבות מחר באוניברסיטת חיפה: "טרכטנברג אשם" 
23.11.2011
היום, יומה השלישי של השביתה, מתקיימים עיצומים באונ' העברית, בשל תנאי העסקתם "במתכונת קבלנית". ראשי האוניברסיטאות: פרובוקציה מיותרת

TheMarkerהסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב שובת: "המו"מ תקוע" 
22.11.2011
שיפור בתנאי ההעסקה וביטחון תעסוקתי - אלה הנושאים שבמרכז הדרישות של הסגל הזוטר, שטוען שהפערים בינו לבין נציגי האוניברסיטאות עדיין גדולים. ועד ראשי האוניברסיטאות טוען כי הגיש הצעה שמוערכת בעשרות מיליוני שקלים ואמורה לענות על הדרישות שהציג הסגל הזוטר

הארץהסגל הזוטר ישבות מחר בכל מוסדות האונ' העברית 
22.11.2011
הארגון הודיע על המהלך בשל "ההתקדמות האיטית והבלתי נסבלת" של המו"מ לשיפור תנאי העבודה של המרצים הזוטרים. היום: שיבושים באונ' ת"א

כלכליסטסגל האקדמי הזוטר ממשיך בשיבושים: מחר יושבתו הלימודים באוניברסיטה העברית 
22.11.2011
היום מושבתים הלימודים באוניברסיטת תל אביב. הסגל הזוטר מוחה על תנאי ההעסקה שלו וטוען כי אין כל פריצת דרך במו"מ

הארץ הסגל הזוטר ישבות מחר בכל מוסדות האונ' העברית 
22.11.2011
הארגון הודיע על המהלך בשל "ההתקדמות האיטית והבלתי נסבלת" של המו"מ לשיפור תנאי העבודה של המרצים הזוטרים. היום: שיבושים באונ' ת"א

כלכליסט הסגל האקדמי הזוטר ממשיך בשיבושים: מחר יושבתו הלימודים באוניברסיטה העברית 
22.11.2011
היום מושבתים הלימודים באוניברסיטת תל אביב. הסגל הזוטר מוחה על תנאי ההעסקה שלו וטוען כי אין כל פריצת דרך במו"מ

TheMarker הסגל הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון ישבות היום 
21.11.2011
שביתת הסגל הזוטר באוניברסיטה, המייצג מתרגלים, עוזרי הוראה ועמיתי הוראה, תגרום לשיבושים במהלך יום הלימודים ולביטול ההרצאות הניתנות על ידם. ארגוני הסגל מסרו כי השבוע ישבשו את הלימודים באוניברסיטאות נוספות, לדבריהם כמחאה על "ההתקדמות האטית והבלתי נסבלת" של המשא ומתן שנערך לשיפור תנאיהם.

כלכליסט הסלמה במאבק הסגל הזוטר: היום שביתה באוניברסיטת בן גוריון, מחר בת"א 
21.11.2011
הסיבה לטענתם: היעדר התקדמות משמעותית במו"מ על הסדרת תנאי העסקתם

TheMarker חברי הסגל הזוטר מאיימים להשבית שוב את האוניברסיטאות 
20.11.2011
מחר ישביתו הלימודים באוניברסיטת בן גוריון; ועד ראשי האוניברסיטאות: "אין סיבה אמיתית לשביתה"

כלכליסט החל ממחר: הסגל הזוטר באוניברסיטאות מסלים את המאבק 
20.11.2011
הסגל האקדמי הזוטר ישבית את הקמפוסים, במחאה על חוסר ההתקדמות במשא ומתן על תנאי העסקתם. בשלב הראשון יושבתו הלימודים בבן גוריון

כלכליסט הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב יקיימו עצרת מחאה 
31.10.2011
חברי הסגל הזוטר השביתו את הלימודים אתמול באוניברסיטאות. התאחדות הסטודנטים לא תשבית היום את הלימודים עקב המצב הביטחוני

אם כבר זוטר רק לא בחיפה
30.10.2011 
חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה טוענים: תנאי ההעסקה שלנו הם הגרועים בארץ.

nana10 פתיחת השנה באוניברסיטאות: הסגל זוטר השבית את הלימודים 
30.10.2011
הסגל הזוטר באקדמיה שיבש את פתיחת שנת הלימודים במחאה על תנאי העסקתו. בין אולמות ריקים, לסטודנטים מבולבלים עלו קריאות לשינוי ואיומים להשבתות נוספות

הארץ הלימודים באוניברסיטאות נפתחים היום בשביתת אזהרה של הסגל הזוטר 
30.10.2011
ראשי האוניברסיטאות ואנשי הסגל הזוטר דיווחו על מבוי סתום במו"מ. במל"ג אופטימיים: פתרון במרחק נגיעה