.כדי לבדוק האם את/ה מופיע/ה בפנקס הבוחרים יש להקליד את מספר תעודת הזהות

.אם מספר תעודת הזהות מתחיל ב-"0" יש להקליד את תעודת הזהות ללא ספרה זו

.haifa@segelzutar.org.il :אם פרטיך אינם מופיעים במערכת ומדובר לדעתך בטעות, יש לפנות לארגון בהקדם האפשרי בדוא"ל