שאלות נפוצות - הוצאות נסיעה

הוצאות נסיעה

במסגרת מינויכם הנכם זכאים להחזר הוצאות נסיעה לאוניברסיטה ובחזרה בתחבורה ציבורית.

כדי לקבל את ההחזר עליכם למלא את טופס ההצהרה המוצמד לכתב המינוי.

אלה מכם שטרם קיבלו את כתב המינוי ואת טופס ההצהרה יכולים להוריד את הטופס, למלא אותו ולהגיש אותו במחלקת שכר (קומה 24 במגדל), או לשלוח אותו בדואר האוניברסיטאי הפנימי, או להעבירו בפקס: 04-8240038.