שאלות נפוצות - העסקה לפי שעות

העסקה לפי שעות

למעט במקרה של מילוי מקום, לא. צורת העסקה שכזו הנה בניגוד להשכם השכר הקיבוצי.

לא. החל משנת הלימודים תשע"ג צורת העסקה בסיוע להוראה לפי שעות מנוגדת להסכם השכר הקיבוצי.