שאלות נפוצות - טופס הצהרה

טופס הצהרה

העסקה של עמית הוראה ומורה מן החוץ נעשית בהתאם למידע שמסרו בטופס ההצהרה. מי שהיה עמית הוראה בשנה אחת, עשוי בשנה שאחריה, בהתאם לשינוי במידע שמסר, להיות זכאי למינוי של מורה מן החוץ. החוג אינו רשאי לשנות את המינוי על דעת עצמו.

העסקה של עמית הוראה ומורה מן החוץ נעשית בהתאם למידע שמסרו בטופס ההצהרה. מי שהיה עמית הוראה בשנה אחת, עשוי בשנה שאחריה, בהתאם לשינוי במידע שמסר, להיות זכאי למינוי של מורה מן החוץ. החוג אינו רשאי לשנות את המינוי על דעת עצמו.