שאלות נפוצות - משרד החינוך

משרד החינוך

לפי תקנון שירות עובדי הוראה, עבודה בהוראה ובחינוך במוסד מוכר להשכלה גבוהה מזכה בוותק מלא, בתנאי שהעבודה נעשתה בשנת לימודים אחת, במשך 6 חודשים לפחות, ובהיקף של 1/3 משרה לפחות אם מדובר בהוראה, ובהיקף של 1/2 משרה לפחות אם מדובר בהדרכה.