שאלות נפוצות - סיום העסקה

סיום העסקה

לפי חוק פיצויי פיטורין, תום חוזה (כתב מינוי) לתקופה קצובה כמוהו כפיטורין, למעט כאשר המעסיק פונה לעובד שלושה חודשים לפני תום כתב המינוי ומציע לו לחדש את העסקתו באותם התנאים. לתשומת לבכם, אם המעסיק אינו מעוניין להמשיך את העסקתו של העובד, עליו לזמן אותו לשימוע לקראת פיטורים.