שאלות נפוצות - עמית הוראה

עמית הוראה

מורה מן החוץ – אינו זכאי לתוספת בגין ותק.

עמית הוראה - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון.

1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון.

1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני.

1 שנה על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

עוזר הוראה - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה בדירוג עוזר הוראה, בתוספת שנת ותק אחת.

1 שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

תלמיד מחקר המועסק בהוראה (תלמ"ח) - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון. 1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון. 1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני. 1 שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

למחשבון ותק ראו כאן.


מורה שעונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות יועסק כמורה מן החוץ. מי שעונה בשלילה על כולן צריך להיות עמית הוראה.

1. האם הנך מועסק גם כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל במשרה מלאה?

2. האם שכרך מעבודה שלא ממשרה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה (כלומר, שלא בהעסקה אקדמית באוניברסיטאות ומכללות), גדול מ- 15,449 ₪ ברוטו לחודש?

3. האם הנך פנסיונר והכנסתך (מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה ומקרן הפנסיה) גדולה מ-8,828 ₪ ברוטו לחודש?

4. האם הנך מועסק באוניברסיטת חיפה גם בתקן אחר של סגל זוטר או מנהלי או במסגרת תוכנית קליטה במדע בהיקף משרה מלא?

5. האם הנך מועסק בתוכנית לימודים שאינה אקדמית?

העסקה של עמית הוראה ומורה מן החוץ נעשית בהתאם למידע שמסרו בטופס ההצהרה. מי שהיה עמית הוראה בשנה אחת, עשוי בשנה שאחריה, בהתאם לשינוי במידע שמסר, להיות זכאי למינוי של מורה מן החוץ. החוג אינו רשאי לשנות את המינוי על דעת עצמו.

תגיות: טופס הצהרה

תלמ"ח – 8 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 22 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

עוזר הוראה – 8 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 32 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

עמית הוראה – 10 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 27.5 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

מורה מן החוץ – מועסק לפי יחידות הוראה. כל יחידת הוראה שווה לשעת הוראה.

במקרים שבהם מעוניינת האוניברסיטה להעסיק תלמ"ח, עוזר הוראה או עמית הוראה במשרה מלאה, בתעסוקה נוספת של הוראה היא רשאית להעסיקם בתקן של מורים מן החוץ.

העסקה של עמית הוראה ומורה מן החוץ נעשית בהתאם למידע שמסרו בטופס ההצהרה. מי שהיה עמית הוראה בשנה אחת, עשוי בשנה שאחריה, בהתאם לשינוי במידע שמסר, להיות זכאי למינוי של מורה מן החוץ. החוג אינו רשאי לשנות את המינוי על דעת עצמו.

מורה שעונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות יועסק כמורה מן החוץ. מי שעונה בשלילה על כולן צריך להיות עמית הוראה.


1. האם הנך מועסק גם כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל במשרה מלאה?

2. האם שכרך מעבודה שלא ממשרה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה (כלומר, שלא בהעסקה אקדמית באוניברסיטאות ומכללות), גדול מ- 15,449 ₪ ברוטו לחודש?

3. האם הנך פנסיונר והכנסתך (מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה ומקרן הפנסיה) גדולה מ-8,828 ₪ ברוטו לחודש?

4. האם הנך מועסק באוניברסיטת חיפה גם בתקן אחר של סגל זוטר או מנהלי או במסגרת תוכנית קליטה במדע בהיקף משרה מלא?

5. האם הנך מועסק בתוכנית לימודים שאינה אקדמית?