שאלות נפוצות - פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שהועסק במשך שנה או יותר ברציפות.

על-פי חוק פיצויי פיטורין, פיצויי פיטורין מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד, כפול שנות הוותק שלו. עם זה, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורין ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, בהתאם לנסיבות (למשל: מעבר ממשרה מלאה לחלקית, הפחתת שכר בסמוך למועד הפיטורין, ועוד).

החל משנת 2008 מפרישה האוניברסיטה את מרבית פיצויי הפיטורין לקרן הפנסיה.