שאלות נפוצות - קרן קשרי נדע

קרן קשרי נדע

קרן קשרי מדע לתלמ"חים, וכן לחברי סגל בכיר, הנה קרן אישית והסכום אותו היא מקנה נקבע בהתאם לאחוז המשרה ונצבר משנה לשנה. ראו כאן. לא ניתן לכן להשוות בין שני מועסקים שונים בלי לדעת מה היקף משרתם בהווה ובעבר וכמה משכו מהקרן עד היום.