שאלות נפוצות - תאונת עבודה

תאונת עבודה


1. יש ליצור קשר עם חובש האוניברסיטה (טלפון פנימי 2703, חיצוני: 04-8240703) או עם מנהל מחלקת בטיחות וגהות (טלפון פנימי: 2340/60, חיצוני: 04-8240340/60). במקביל יש ליידע את הממונה הישיר ואת אגף משאבי אנוש (רונית ריצ'קר 2881, 04-8240881).
2. יש לקבל מחובש האוניברסיטה או ממנהל בטיחות וגהות טופס ב.ל 250 של הביטוח לאומי.
3. את הטופס יש להגיש לכל שירות רפואי בו יינתן הטיפול ולקבל מהשירות הרפואי אישור רפואי שכותרתו " תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".
4. לאחר החזרה לעבודה, עובד המעוניין להגיש תביעה לביטוח לאומי, ייצור קשר עם רונית ריצ'קר באגף משאבי אנוש (טלפון: 2881, 04-8240881) או בדוא"ל: rrichker@univ.haifa.ac.il .
5. עם הגשת התביעה והמסמכים הדרושים, יעביר אגף משאבי אנוש את התביעה לביטוח לאומי. לאחר קבלת התשובה מהם יימשך הטיפול בהתאם.
6. לידיעתכם, את התביעה לביטוח לאומי ניתן להגיש עד שנה מיום הפגיעה. אך מומלץ להגיש בסמוך לאירוע.

תגיות: תאונת עבודה