שאלות נפוצות - תואר שני

תואר שני

לא. אפשר להעסיק אותך בתקן של תלמ"ח בלבד.

תגיות: תלמ"ח

עוזר הוראה, למעט עוזר הוראה שהוא סטודנט לתואר ראשון, זכאי לפטור משכר לימוד בשיעור כפול מאחוז משרתו השנתית הממוצעת.

תלמ"ח (סטודנט לתואר שלישי) זכאי לפטור מלא משכר לימוד.

תגיות: שכר לימוד