שאלות נפוצות - תוספת ותק

תוספת ותק

מורה מן החוץ – אינו זכאי לתוספת בגין ותק.

עמית הוראה - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון.

1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון.

1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני.

1 שנה על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

עוזר הוראה - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה בדירוג עוזר הוראה, בתוספת שנת ותק אחת.

1 שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

תלמיד מחקר המועסק בהוראה (תלמ"ח) - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון. 1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון. 1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני. 1 שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

למחשבון ותק ראו כאן.