שאלות נפוצות - תלושי שכר

תלושי שכר

יש לפנות אל מדור שכר, לגב' יהודית חצרוני, קומה 24 במגדל אשכול, טלפון 04-8240220.