עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה.

דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.

סכום דמי ההבראה

סכום דמי ההבראה לסגל זוטר הוא 432 ש"ח ליום (בהתאם למגזר הציבורי).

סכום דמי ההבראה לתלמ"חים (סטודנטים לתואר שלישי המועסקים בסגל הזוטר) הוא 598 ₪ (בהתאם לתעריף ות"ת).

מועד התשלום

דמי הבראה משולמים אחת לשנה, בשכר של חודש יוני

עובדים שעתיים מקבלים את דמי ההבראה בתשלום חודשי

זכאות לימי הבראה בהתאם לוותק

 

 ימי הבראה  שנות ותק
 7  3
 9  4-10
 10  11-15
 11  16-19
 12  20-24
 13  25 ומעלה

אופן חישוב דמי הבראה

1. ימי הזכאות (X)

[מספר חודשי כתב המינוי] לחלק ל [365 ימים בשנה] כפול [אחוז המשרה] כפול [מספר ימי הזכאות להבראה למשרה מלאה] = X = מספר ימי הזכאות

2. X כפול 432 ₪ (לסגל זוטר שאינו תלמ"ח) = דמי הבראה שנתיים לפני ניכויים

X כפול 598 ₪ (לתלמ"חים) = דמי הבראה שנתיים לפני ניכויים