כל חודש מופרשים לקרן הפנסיה של עוזרי הוראה, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה ועמיתי הוראה, 21.83% מהשכר לקרן פנסיה. המעביד מעביר לקרן הפנסיה 7% משכר העובד, בנוסף מועברים על ידי המעביד 8.33% על חשבון פיצויי הפיטורין, העובד מעביר 6.5% מהשכר לקרן. משכרם של מורים מן החוץ ועוזרי מחקר מופרשים 18.5% תגמולים ופיצויים בהתאם לצו הרחבה. 

ברירת המחדל של חברי הארגון הנה קרן הפנסיה "מיטב-דש" עמה יש לאוניברסיטה הסדר שבמסגרתו זכאים עובדי אוניברסיטה להנחה בדמי הניהול ומשלמים  1.49% דמי ניהול שוטפים ו- 0.05% דמי ניהול מהצבירה.

התאמת מסלולים

עמיתים רבים בקרנות פנסיה מפסידים זכויות פנסיוניות, לעיתים גם בשווי של מאות שקלים לחודש, בשל פרמיות הנגבות מהם על כיסויים ביטוחיים מיותרים שהם אינם זקוקים להם.

אלמלא יבקש המבוטח אחרת, קרן הפנסיה שלו תחלק את הכספים המועברים אליה לשלוש מטרות שונות: חיסכון לטובת קצבה חודשית לאחר פרישה מהעבודה. ביטוח אובדן כושר עבודה (נכות). ביטוח למקרי מוות המשלם קצבה חודשית לשארים כבן/בת זוג וילדים. ישנם מקרים נפוצים שבהם חלק מהכיסויים הביטוחיים שנרכשים באופן אוטומטי אינם רלוונטיים כלל למבוטח ונוגסים בכספי הפנסיה שלו ללא סיבה. למשל:

למבוטח שאין לו משפחה שאת עתידה הכלכלי הוא רוצה להבטיח במקרה של פטירה, כדאי לשקול לבטל כליל את מרכיב הביטוח למקרי מוות. לכשיקים משפחה יוכל לחדש את הביטוח למטרה זו.

למבוטח שיש לו ילדים (עד גיל 21) אך לא בן זוג, או בן זוג ולא ילדים, כדאי לשקול לצמצם את ביטוח השארים רק למקרה הרלוונטי (ילדים או בן זוג). שימו לב כי בן זוג שאינו נשוי לכם או עונה על ההגדרה של ידוע בציבור, לא יהיה זכאי לקבל את הקצבה.

עובדים רבים מחזיקים בפוליסות ביטוח נוספות למקרה של אובדן כושר עבודה. זאת על אף שהכיסוי האפשרי במקרה של אובדן כושר עבודה הוא בשיעור מרבי של 75% מהשכר. כפל ביטוחים אינו מגדיל את הסכום שיקבל העובד והוא רוכש ביטוח שלעולם לא יזכה לקבל.

בכל אחד מהמקרים הללו אפשר להפנות את העלות הביטוחית המיותרת שנחסכת להגדלת החיסכון לקצבה לאחר פרישה מהעבודה. ישנם כמובן מקרים רבים נוספים שבהם כדאי לשקול את התאמת המסלול למקרה הפרטי. ההבדל בין המסלולים השונים יכול להגיע למאות שקלים בחודש עם היציאה לפנסיה. למחשבון פיננסי הממחיש את ההבדלים ראו כאן (בחרו במחשבון המפורט). לכתבה נרחבת בנושא שפורסמה בדה-מרקר ראו: כך פוגעות חברות הביטוח בפנסיה שלכם.

כדי לוודא שאינכם רוכשים ביטוחים מיותרים, נציע כי תיפנו לקרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים כדי לברר האם מסלול הפנסיה שבו הנכם נמצאים אכן מתאים למצבכם המשפחתי והאישי ולתכניות ביטוח וחסכון אחרות שיש לכם. בכל קרן פנסיה היום ישנם מסלולים רבים המאפשרים למבוטח להתאים לעצמו את התכנית המתאימה לו ביותר. בפנייתכם עליכם לבקש "התאמת מסלולים".

חברי ארגון שבקרן מקפת יכולים לפנות לנציג של קרן מקפת יוסי כמיסה  בטלפון: 076-8867720, נייד: 054-8071145, מייל: yossic@migdal.co.il, או לבקש ממנו ליצור איתכם קשר בעניין דרך הטופס שבתחתית העמוד.

 

סיום העסקה

אנא שימו לב שעם תום העסקתכם מפסיקה האוניברסיטה את ההפקדות לקרן הפנסיה. במקרה כזה חובה לקיים פגישה עם נציג קרן הפנסיה לצורך שמירת ההנחה בדמי הניהול ובמיוחד לצורך שימור רציפות הזכויות  

הפסקת ההפקדות בקרן פנסיה לפרק זמן העולה על 5 חודשים מבטלת את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר העבודה בקרן הפנסיה. מומלץ שלא לאבד זכויות ביטוחיות אלה בכלל ובפרט אם מצבכם הרפואי אינו תקין.

  • תקופת האכשרה (פרק הזמן עד שהביטוח נכנס לתוקף) במקרה של אירוע ביטוחי שנגרם בגין מצב רפואי קיים (למשל מחלה קיימת) הנה בת 5 שנים. לאמור, עובד אשר חידש את ההפקדות לקרן הפנסיה לאחר תקופה שעולה על 5 חודשים, לא יזכה לפיצוי בגין אירוע ביטוחי שנגרם ממחלה קיימת כל עוד לא צבר את תקופת האכשרה הדרושה.
  • בנוסף, כאשר יחזור העובד להפקיד כסף בחיסכון הפנסיוני ויבקש לרכוש מחדש את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר העבודה, יאלץ לעיתים למלא מחדש הצהרת בריאות. ההצטרפות לביטוחים אלה תתרחש בגיל מבוגר יותר ממה שהיה כאשר הצטרף לראשונה. אם מצב בריאותו של העובד פחות טוב מבעבר, ייתכן מצב שבו החברה לא תסכים לבטח אותו כלל או תבטח אותו רק באופן מוגבל.

לו היה ממשיך העובד לשלם עבור הביטוחים (בעצמו או דרך מקום עבודה חדש), לא היה נדרש למילוי הצהרה רפואית או לצבירת תקופת האכשרה מחדש.

כדי להימנע ממצב זה עובד אשר אינו מתחיל לעבוד במקום חדש, יכול להמשיך בתשלום עצמאי רק עבור הביטוחים (ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר העבודה) מבלי להפקיד לחלק החיסכון הפנסיוני (הקיצבה לפנסיה). אפשרות זו מכונה "הסדר ריסק זמני" ואפשר לבחור בה לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים.

לאחר חלוף תקופת הריסק הזמני אפשר לחדש את ההפקדות ולהפקיד סכום מינימאלי גם לחלק החיסכון. כך, אם טרם מצאת מעסיק חדש, תוכל להמשיך את ההפקדות וכך לשמר גם את הביטוחים וגם את תנאי החיסכון הפנסיוני.

קרן השתלמות 

קרן השתלמות הנה אפיק חיסכון לטווח בינוני אליו מופרשים מדי חודש 2.5% משכרם של חברי הסגל האקדמי הזוטר (למעט מורים מן החוץ ועוזרי מחקר) ואילו האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. הכספים בקרן מושקעים וניתנים למשיכה ללא תשלום מס כעבור 6 שנים. החל מחודש אוקטובר 2020 ברירת המחדל אליה מופרשים כדמי ההשתלמות של עובדי האוניברסיטה היא קרן ההשתלמות "מנורה מבטחים". דמי הניהול הנגבים עומדים על 0.13% לשנה.

חברי ארגון אשר החלו את עבודתם באוניברסיטה לפני אוקטובר 2020 ושברצונכם להעביר את הכספים ל"מנורה מבטחים" יכולים לפנות לנציגת "מנורה מבטחים", לרוית כהן בטלפון  050-4049274 או במייל COHENR@NEWMIVT.CO.IL. לתשומת לבכם, לבד מדמי הניהול ומתשואות מומלץ לבחון גם את סטיית התקן ואת החשיפה המנייתית של הקרן.

 

אזהרה

ברצוננו להביא לתשומת ליבכם כי חבר ארגון אשר בוחר להפריש את כספי הפנסיה או ההשתלמות דרך סוכן, או אף לפנות לייעוץ פנסיוני אצל אחד מהבנקים המעניקים שירות זה יאבד את ההנחה בדמי הניהול או את חלקה.

כך למשל, לפי הסכמי הפצה שנחתמו עם כל קרנות הפנסיה, זכאי בנק המעניק יעוץ פנסיוני לעמלת הפצה קבועה בשיעור של 0.25% מהסכום המצטבר בחשבונו של כל לקוח אשר הוענק לו יעוץ פנסיוני. עמלה זו תבוא על חשבון ההנחה בדמי הניהול וחבר ארגון אשר יפנה לקבל יעוץ, ואפילו אם היועץ בבנק ימליץ לו להמשיך להפריש לקרן "מקפת", יאבד את ההנחה בדמי הניהול המצטברים לטובת הבנק. חבר ארגון הבוחר להפריש את דמי הגמולים דרך סוכן ביטוח יאבד בנוסף לכך גם חלק או את כל ההנחה בדמי הניהול השוטפים כעמלת סוכן. אנא, תנו דעתכם. אם אתם נדרשים ליעוץ פנסיוני מומלץ לפנות ליועץ פרטי אשר אינו גובה עמלת הפצה.
 


המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והארגון אינו אחראי על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.