שנות ותק עוזר הוראה  עוזר הוראה פרונטלי*  עמית הוראה 1 עמית הוראה א'  עמית הוראה ב'  תלמ"ח א' תלמ"ח ב'
0 ₪6,086 ₪6,573 ₪6,228 ₪9,915 ₪11,713 ₪9,618 ₪10,377
1 ₪6,124 ₪6,614 ₪6,265 ₪9,979 ₪11,790 ₪9,681 ₪10,449
2 ₪6,161 ₪6,654 ₪6,302 ₪10,043 ₪11,866 ₪9,745 ₪10,521
3 ₪6,199 ₪6,695 ₪6,339 ₪10,107 ₪11,943 ₪9,809 ₪10,593
4 ₪6,236 ₪6,735 ₪6,375 ₪10,170 ₪12,020 ₪9,873 ₪10,664
5 ₪6,274 ₪6,776 ₪6,412 ₪10,234 ₪12,096 ₪9,936 ₪10,736
6 ₪6,311 ₪6,816 ₪6,449 ₪10,298 ₪12,173 ₪10,000 ₪10,808
7 ₪6,349 ₪6,857 ₪6,486 ₪10,362 ₪12,250 ₪10,064 ₪10,880
8 ₪6,386 ₪6,897 ₪6,522 ₪10,425 ₪12,326 ₪10,127 ₪10,951
9 ₪6,424 ₪6,938 ₪6,559 ₪10,489 ₪12,403 ₪10,191 ₪11,023
10 ₪6,461 ₪6,978 ₪6,596 ₪10,553 ₪12,480 ₪10,255 ₪11,095
11 ₪6,499 ₪7,019 ₪6,633 ₪10,617 ₪12,557 ₪10,319 ₪11,167
12 ₪6,537 ₪7,059 ₪6,669 ₪10,680 ₪12,633 ₪10,382 ₪11,238
13 ₪6,574 ₪7,100 ₪6,706 ₪10,744 ₪12,710 ₪10,446 ₪11,310
14 ₪6,612 ₪7,141 ₪6,743 ₪10,808 ₪12,786 ₪10,510 ₪11,382
15 ₪6,649 ₪7,181 ₪6,780 ₪10,871 ₪12,863 ₪10,574 ₪11,454
16         ₪12,940   ₪11,525
17         ₪13,017   ₪11,597
18         ₪13,093   ₪11,669
19         ₪13,170   ₪11,741
20         ₪13,247   ₪11,813
21         ₪13,323    
22         ₪13,400    
23         ₪13,477    
24         ₪13,553    
25         ₪13,630    
26         ₪13,707    
27         ₪13,784    
28         ₪13,860    
29         ₪13,937    
30         ₪14,013    

*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.

מורה מן החוץ  תעריף יחידת הוראה 
1 ₪ 238.35
א ₪ 363.74
ב ₪ 470.56

 


המידע לקוח מטבלאות השכר של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 1/2022).

לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.