העסקה של חברי סגל אקדמי זוטר שאינם סטודנטים הנה במינוי של מורה מן החוץ או עמית הוראה ונקבעת בהתאם להצהרתם בטופס הצהרה שנשלח אליהם על ידי החוג שבו הם מלמדים. הטופס עשוי להיות מבלבל למילוי והשאלון הבא יסייע לכם לדעת אם מילאתם אותו נכונה.

כיצד מבחינים בין "מורה מן החוץ" לבין "עמית הוראה"?

מרצה שעונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות יועסק במינוי של מורה מן החוץ. מי שעונה בשלילה על כל השאלות יועסק במינוי של עמית הוראה.

1. האם הנך מועסק/ת גם כחבר/ת סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל במשרה מלאה?
2. האם שכרך מעבודה שלא ממשרה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה (אוניברסיטאות ומכללות), גדול מ-20,772 ₪ ברוטו לחודש?
3. האם הנך פנסיונר/ית והכנסתך (מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה ומקרן הפנסיה) גדולה מ-11,870 ₪ ברוטו לחודש?
4. האם הנך מועסק/ת באוניברסיטת חיפה גם בתקן אחר של סגל זוטר או סגל מנהלי או במסגרת תוכנית קליטה במדע בהיקף של משרה מלאה?

אם הגעתם בשאלון לתוצאה שונה מזו שמלאתם בטופס ההצהרה אנא פנו אלינו כדי שנוכל לוודא שהעסקתכם הנה במסלול הנכון.

אם אתם מועסקים כמורים מן החוץ ולא קיבלתם למלא טופס הצהרה לפני תחילת העסקתכם השנה, יש לפנות אלינו בהקדם האפשרי.

להזכירכם, מורה מן החוץ מקבל שכר למשך 8 חודשים בשנה וזוכה לפנסיה לפי צו הרחבה בלבד. תנאי העסקתו של עמית הוראה משופרים מאלה וכוללים 12 חודשי שכר לשנה, תוספת ותק, קרן פנסיה מלאה, קרן השתלמות ותקציב קשרי מדע.

 

 

שנות ותק עוזר הוראה  עוזר הוראה פרונטלי*  עמית הוראה 1 עמית הוראה א'  עמית הוראה ב'  תלמ"ח א' תלמ"ח ב'
0 ₪6,217 ₪6,715 ₪6,397 ₪10,083 ₪11,881 ₪9,731 ₪10,491
1 ₪6,255 ₪6,755 ₪6,434 ₪10,147 ₪11,957 ₪9,795 ₪10,562
2 ₪6,293 ₪6,796 ₪6,470 ₪10,211 ₪12,034 ₪9,858 ₪10,634
3 ₪6,330 ₪6,836 ₪6,507 ₪10,274 ₪12,111 ₪9,922 ₪10,706
4 ₪6,368 ₪6,877 ₪6,544 ₪10,338 ₪12,187 ₪9,986 ₪10,778
5 ₪6,405 ₪6,918 ₪6,581 ₪10,402 ₪12,264 ₪10,050 ₪10,849
6 ₪6,443 ₪6,958 ₪6,617 ₪10,466 ₪12,341 ₪10,113 ₪10,921
7 ₪6,480 ₪6,999 ₪6,654 ₪10,529 ₪12,417 ₪10,177 ₪10,993
8 ₪6,518 ₪7,039 ₪6,691 ₪10,593 ₪12,494 ₪10,241 ₪11,065
9 ₪6,555 ₪7,080 ₪6,728 ₪10,657 ₪12,571 ₪10,305 ₪11,136
10 ₪6,593 ₪7,120 ₪6,765 ₪10,720 ₪12,648 ₪10,368 ₪11,208
11 ₪6,630 ₪7,161 ₪6,801 ₪10,784 ₪12,724 ₪10,432 ₪11,280
12 ₪6,668 ₪7,201 ₪6,838 ₪10,848 ₪12,801 ₪10,496 ₪11,352
13 ₪6,705 ₪7,242 ₪6,875 ₪10,912 ₪12,877 ₪10,559 ₪11,423
14 ₪6,743 ₪7,282 ₪6,912 ₪10,975 ₪12,954 ₪10,623 ₪11,495
15 ₪6,780 ₪7,323 ₪6,948 ₪11,039 ₪13,031 ₪10,687 ₪11,567
16         ₪13,108   ₪11,639
17         ₪13,184   ₪11,711
18         ₪13,261   ₪11,782
19         ₪13,338   ₪11,854
20         ₪13,414   ₪11,926
21         ₪13,491    
22         ₪13,568    
23         ₪13,644    
24         ₪13,721    
25         ₪13,798    
26         ₪13,875    
27         ₪13,951    
28         ₪14,028    
29         ₪14,105    
30         ₪14,181    

*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.

מורה מן החוץ  תעריף יחידת הוראה 
1 ₪ 241.64
א ₪ 368.76
ב ₪ 477.06

 


המידע לקוח מטבלאות השכר של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 1/2023).

לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.

עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה.

דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.

סכום דמי ההבראה

סכום דמי ההבראה לסגל זוטר הוא 432 ש"ח ליום (בהתאם למגזר הציבורי).

סכום דמי ההבראה לתלמ"חים (סטודנטים לתואר שלישי המועסקים בסגל הזוטר) הוא 598 ₪ (בהתאם לתעריף ות"ת).

מועד התשלום

דמי הבראה משולמים אחת לשנה, בשכר של חודש יוני

עובדים שעתיים מקבלים את דמי ההבראה בתשלום חודשי

זכאות לימי הבראה בהתאם לוותק

 

 ימי הבראה  שנות ותק
 7  3
 9  4-10
 10  11-15
 11  16-19
 12  20-24
 13  25 ומעלה

אופן חישוב דמי הבראה

1. ימי הזכאות (X)

[מספר חודשי כתב המינוי] לחלק ל [365 ימים בשנה] כפול [אחוז המשרה] כפול [מספר ימי הזכאות להבראה למשרה מלאה] = X = מספר ימי הזכאות

2. X כפול 432 ₪ (לסגל זוטר שאינו תלמ"ח) = דמי הבראה שנתיים לפני ניכויים

X כפול 598 ₪ (לתלמ"חים) = דמי הבראה שנתיים לפני ניכויים