שאלות נפוצות - הנחות

הנחות

חברי סגל אקדמי זוטר בעלי כתב מינוי זכאים לקבל את ההנחות לתוכנות מחשב שלהן זכאים עובדי האוניברסיטה. פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר. 

תגיות: הנחות, מחשוב