שאלות נפוצות - מילואים

מילואים

האוניברסיטה אמורה לדאוג למחליף למורה במילואים, או לבטל את השיעור. אם האוניברסיטה מבקשת מהמורה להשלים את השיעורים, עליה לשלם על כך למורה תשלום נוסף.

תגיות: מילואים

מורה או מתרגל שעבד את מכסת שעות העבודה הרגילות שלו, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות אלו, או יצא למילואים במהלך החופש, זכאי לקבל הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים. לפרטים ראו כאן.

תגיות: שכר

מורה או מתרגל שיוצא לשירות מילואים ונדרש להשלים את חובותיו לאחר חזרתו משרות המילואים אמור לקבל שכר נוסף בעבור ההשלמות שאותן ביצע לאחר חזרתו משירות מילואים. לפרטים ראו כאן.