שאלות נפוצות - פיטורין

פיטורין

לפי חוק פיצויי פיטורין, תום חוזה (כתב מינוי) לתקופה קצובה כמוהו כפיטורין, למעט כאשר המעסיק פונה לעובד שלושה חודשים לפני תום כתב המינוי ומציע לו לחדש את העסקתו באותם התנאים. לתשומת לבכם, אם המעסיק אינו מעוניין להמשיך את העסקתו של העובד, עליו לזמן אותו לשימוע לקראת פיטורים.

זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו. בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מטרת השימוע הנה להציג בפני העובד את הטענות כנגדו והנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו ולאפשר לו להזים הטענות כלפיו, ולנסות ולשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו. את נוהל השימוע באוניברסיטת חיפה תוכלו למצוא כאן. באם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר.