שאלות נפוצות - תלמ"ח

תלמ"ח

מורה מן החוץ – אינו זכאי לתוספת בגין ותק.

עמית הוראה - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון.

1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון.

1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני.

1 שנה על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

עוזר הוראה - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה בדירוג עוזר הוראה, בתוספת שנת ותק אחת.

1 שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

תלמיד מחקר המועסק בהוראה (תלמ"ח) - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון. 1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון. 1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני. 1 שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

למחשבון ותק ראו כאן.

תלמ"ח – 8 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 22 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

עוזר הוראה – 8 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 32 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

עמית הוראה – 10 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 27.5 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

מורה מן החוץ – מועסק לפי יחידות הוראה. כל יחידת הוראה שווה לשעת הוראה.

במקרים שבהם מעוניינת האוניברסיטה להעסיק תלמ"ח, עוזר הוראה או עמית הוראה במשרה מלאה, בתעסוקה נוספת של הוראה היא רשאית להעסיקם בתקן של מורים מן החוץ.

תגיות: תלמ"ח

עוזר הוראה, למעט עוזר הוראה שהוא סטודנט לתואר ראשון, זכאי לפטור משכר לימוד בשיעור כפול מאחוז משרתו השנתית הממוצעת.

תלמ"ח (סטודנט לתואר שלישי) זכאי לפטור מלא משכר לימוד.

אנו שימו לב שהפטור כולל גם את דמי האבטחה שהם כמחצית לערך מהתשלומים הנלווים (החלק השני מכונה "דמי שירותים כוללים" והנו תשלום רשות שניתן לוותר עליו. לפרטים נוספים יש לפנות לאגף מנהל תלמידים).

עוזר הוראה, למעט עוזר הוראה שהוא סטודנט לתואר ראשון, זכאי לפטור משכר לימוד בשיעור כפול מאחוז משרתו השנתית הממוצעת.

תלמ"ח (סטודנט לתואר שלישי) זכאי לפטור מלא משכר לימוד.

קרן קשרי מדע לתלמ"חים, וכן לחברי סגל בכיר, הנה קרן אישית והסכום אותו היא מקנה נקבע בהתאם לאחוז המשרה ונצבר משנה לשנה. ראו כאן. לא ניתן לכן להשוות בין שני מועסקים שונים בלי לדעת מה היקף משרתם בהווה ובעבר וכמה משכו מהקרן עד היום.