Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתכנס ביום שני 27.07.2020 בשעה 16:00.

השנה, בשל קורונה וההנחיות לשעת חירום תתקיים האסיפה בזום.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.

כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפים, אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר. לאחר אישור השתתפות יישלח אליכם קישור זום להשתתפות באסיפה.

על סדר היום:

1. דו"ח גוף מבקר חיצוני

2. אישור דו"חות שנתיים 2019 (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי)

3. אישור שינויי תקנון (התקנון והשינוי המוצע מצורף)

4. אישור נוהל החזר הוצאות נסיעה לחברי ועד וועדת ביקורת (מצורף)

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

בברכה,
ועד הארגון