Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

חלוקת השי לחג הפסח תחל מחר, יום חמישי 7.4 במשרד הארגון (בניין אשכול, קומה 6, חדר 615). החלוקה תימשך גם אחרי החזרה מהחופשה המרוכזת באוניברסיטה, ותסתיים ביום חמישי, 9.6.

החלוקה תתבצע בשעות הקבלה בלבד של משרד הארגון:
ימים א-ה בין השעות 14:00-10:00.
לא יחולק שי שלא בשעות הקבלה.
לצערנו לא נוכל לשלוח את השי בדואר.
הכניסה למשרד הארגון בעטיית מסכה בלבד.

לחברות וחברי ארגון המלמדים במבח"ר (מכללת בני ברק), תתקיים חלוקה של השי במכללה. הודעה על כך תשלח בנפרד.

אם ברצונכן/ם שאדם אחר יאסוף את השי שלכן/ם, יש לצייד אותו בייפוי כח בחתימתכן/ם + צילום של תעודת זהות שלכן/ם.
השי יימסר רק אם חתמתן/ם על טופס הצטרפות לארגון.

בברכת חג שמח ולהתראות,
ועד הארגון