Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות הארגון שלום,

לתשומת לבכן, אלא אם כן קיים היתר מיוחד של משרד הכלכלה:

אסור לפטר עובדת או למסור לה הודעה על פיטורים בזמן ההריון.

אסור לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בהריון באופן שיקטין את הכנסתה.

אסור לפטר עובדת או למסור לה הודעה על פיטוריה בזמן חופשת הלידה ו-60 יום לאחריה.

אסור לפטר עובדת בזמן טיפולי פוריות במשך 150 ימים מתחילת הטיפולים.

למידע נוסף בנושא הריון וחופשת לידה ול"אותיות הקטנות" ראו כאן.

בכל שאלה בנושא, אנא צרו איתנו קשר.

בברכה,
ועד הארגון