Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום, 

עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג ברצוננו לאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

לרגל פתיחת השנה יחלק הארגון לחבריו שי לפתיחת שנה: מעמד למחשב נייד. חלוקת השי תיערך במשרד הארגון בימים א' עד ה' 10:00-14:00.

משרד הארגון נמצא בבניין אשכול, קומה 6, חדר 615.

החלוקה תמשך בשלושת השבועות הראשונים של הסמסטר ותסתיים ביום ראשון, 13.11.22.

חברי ארגון שטרם חתמו על טופס הצטרפות לארגון יוכלו לעשות זאת כאן.

לחברות וחברי ארגון המלמדים במבח"ר (מכללת בני ברק), תתקיים חלוקה של השי במכללה. הודעה על כך תשלח בנפרד.

 1

בברכה,

ועד הארגון