Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

נשארים בקשר:

במסגרת המאמצים להנגיש לכם מידע בצורה נוחה וזמינה, נפתח דף פייסבוק ודף אינסטגרם חדש לארגון.

בעמודים נעדכן על זכויות והטבות עבור חברי סגל אקדמי זוטר באוניברסיטת חיפה.

ניתן כעת לפנות לארגון גם דרך הוואטסאפ במספר: 048240575

 מדריכי שדה, פרקטיקום ומרכזים - נשמח לעזרתכם בהגעה למדריכים נוספים וצירופם לארגון. למייל זה מצורף חומר כתוב בנושא, כולל קישור לטופס הצטרפות, שניתן להפיץ.

 מיזם 'אוניברסיטה ידידותית לגיל - חיפה', מבצע סקר המתמקד במידת הידידותיות של הקמפוס לאנשים מבוגרים. אנא הקדישו זמן קצר למילוי השאלון שבקישור.

 

 בברכה,

ועד הארגון