Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

 

בהמשך להחלטת האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 9.8.23 ומייל בנושא שנשלח אליכם ביום 14.8.23 להסמיך את ועד הארגון לגבש מסמך הצעות החלטה בעניין החקיקה שמקדמת ממשלת ישראל, אנו מזכירים שכל חבר ארגון שמעוניין להעביר הצעת החלטה מוזמן לעשות זאת בהודעה חוזרת עד ליום רביעי, 13.9.23.

 

ההצעות שיגובשו יועלו במשאל דיגיטלי שיתקיים במהלך ספטמבר בין כלל חברי הארגון ויוצגו באסיפה כללית שתדון בתוצאות המשאל ותגבש הצעת החלטה.

תיקיה הכוללת את המסמכים שהוצגו במהלך הדיון באסיפה מצויה כאן.

 


 

במייל מיום 31.8.23 שלחנו קישור להקלטה של סדנת לינקדאין שהתקיימה לחברי הארגון.

בכדי לצפות בהקלטה יש להקיש את הקוד xK0J@vH4

לנוחיותכם מצורף גם הקישור לצפייה.

 

בברכת שנה טובה!

ועד הארגון