Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

באסיפה הכללית של הארגון שהתקיימה אתמול 30.06.24 הוצגה בפני המשתתפים מצגת המפרטת את המשבר במו"מ מול ועד ראשי האוניברסיטאות, דרישות הארגונים שנדחו ודרישות האוניברסיטאות.

מצ"ב לעיונכם.

חברות וחברים המעוניינים להשתלב בפעילות הארגון ולדאוג לזכויות של כולנו מוזמנים לפנות אלינו.

עזרתכם חשובה

בברכה,
ועד הארגון