הסכם השכר הארצי - 2012

ההסכם הקיבוצי הארצי הנו נוסח הסכם אחיד עליו חתמו ארבע אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית, בן-גוריון, וחיפה. ההסכם כלל: החלת מסלול ההעסקה של עמיתי הוראה  על מועסקים בתכניות חוץ תקציביות, סגורות, מותנות וסמסטר קיץ, שהועסקו עד חתימת ההסכם כמורים מן החוץ; תוספת שכר ניכרת למסטרנטים המועסקים בהוראה פרונטאלית; ביטחון תעסוקתי בדמות כתבי התחיבות לכמה שנים לחלק מחברי הארגון; הגדלת ההפרשות לפנסיה; מתן אפשרות לעמיתי הוראה ומורים מן החוץ להגיש הצעות לתקציבי מחקר;  צירוף עוזרי מחקר לארגון וקביעת תעריפי מינימום להעסקתם (באוניברסיטת חיפה בלבד). כמו כן, קיבלו כל חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות השכר בשיעור זהה להסכם הסגל האקדמי הבכיר. 


הסכם השכר הארצי - 2008

ההסכם הקיבוצי הארצי הנו נוסח הסכם אחיד עליו חתמו חמש אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית, בן-גוריון, חיפה ובר-אילן. ההסכם כלל תיקון משמעותי של מסלול ההעסקה של עוזרי הוראה (הארכת תקופת ההעסקה לשנה שלמה) ויצירת תקן חדש של עמית הוראה שבא להחליף את תקן ההעסקה המקפח בו הועסקו מורים מן החוץ. (התקן כולל העסקה לשנה שלמה  וזכויות סוציאליות ואקדמיות). כתוצאה מההסכם עברו 70% מהמורים מן החוץ שהועסקו בתקציבים רגילים לתקן החדש. כמו כן, קיבלו כל חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות שכר בשיעור זהה להסכם הסגל האקדמי הבכיר. 

הסכמי השכר הקיבוציים – 1997-2000

בשנת 1997 פתחו כל ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות בשביתה ארצית לשיפור תנאי העסקתם. השביתה ארכה חמישה חדשים ובסיומה נפתח משא ומתן בין הארגון להנהלת האוניברסיטה, שהסתיים בהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו בשנת 1997 ו-2000. 

בין ההישגים שהושגו: הארכת משך תקופת ההעסקה של תלמידים לתואר שלישי (שנים עשר  חדשים בשנה במקום תשעה) ושל תלמידים לתואר שני (עשרה חדשים במקום שמונה), מעבר לפנסיה צוברת וזכויות סוציאליות מלאות לסטודנטים המועסקים ע"י האוניברסיטה.

לעיון בהסכמי השכר הקיבוציים