שנות ותק עוזר הוראה  עוזר הוראה פרונטלי*  עמית הוראה 1 עמית הוראה א'  עמית הוראה ב'  תלמ"ח א' תלמ"ח ב'
0 ₪ 5,281 ₪ 5,703 ₪ 5,281 ₪ 8,965 ₪ 10,763 ₪ 8,965 ₪ 9,725
1 ₪ 5,319 ₪ 5,745 ₪ 5,319 ₪ 9,029 ₪ 10,839 ₪ 9,029 ₪ 9,797
2 ₪ 5,356 ₪ 5,784 ₪ 5,356 ₪ 9,093 ₪ 10,916 ₪ 9,093 ₪ 9,868
3 ₪ 5,394 ₪ 5,826 ₪ 5,394 ₪ 9,156 ₪ 10,993 ₪ 9,156 ₪ 9,940
4 ₪ 5,431 ₪ 5,865 ₪ 5,431 ₪ 9,220 ₪ 11,069 ₪ 9,220 ₪ 10,012
5 ₪ 5,469 ₪ 5,907 ₪ 5,469 ₪ 9,284 ₪ 11,146 ₪ 9,284 ₪ 10,084
6 ₪ 5,507 ₪ 5,948 ₪ 5,507 ₪ 9,348 ₪ 11,223 ₪ 9,348 ₪ 10,156
7 ₪ 5,544 ₪ 5,988 ₪ 5,544 ₪ 9,411 ₪ 10,763 ₪ 9,411 ₪ 10,227
8 ₪ 5,582 ₪ 6,029 ₪ 5,582 ₪ 9,475 ₪ 11,376 ₪ 9,475 ₪ 10,299
9 ₪ 5,619 ₪ 6,069 ₪ 5,619 ₪ 9,539 ₪ 11,453 ₪ 9,539 ₪ 10,371
10 ₪ 5,657 ₪ 6,110 ₪ 5,657 ₪ 9,603 ₪ 11,530 ₪ 9,603 ₪ 10,442
11 ₪ 5,694 ₪ 6,150 ₪ 5,694 ₪ 9,666 ₪ 11,606 ₪ 9,666 ₪ 10,514
12 ₪ 5,732 ₪ 6,191 ₪ 5,732 ₪ 9,730 ₪ 11,683 ₪ 9,730 ₪ 10,586
13 ₪ 5,769 ₪ 6,231 ₪ 5,769 ₪ 8,965 ₪ 11,760 ₪ 8,965 ₪ 10,658
14 ₪ 5,807 ₪ 6,272 ₪ 5,807 ₪ 9,858 ₪ 11,836 ₪ 9,858 ₪ 10,730
15 ₪ 5,844 ₪ 6,312 ₪ 5,844 ₪ 9,921 ₪ 11,913 ₪ 9,921 ₪ 10,801
16 ₪ 11,990 ₪ 10,873
17 ₪ 12,066 ₪ 10,945
18 ₪ 12,143 ₪ 11,017
19 ₪ 12,220 ₪ 11,088
20 ₪ 12,297 ₪ 11,160
21 ₪ 12,373
22 ₪ 12,450
23 ₪ 12,526
24 ₪ 12,603
25 ₪ 12,680
26 ₪ 12,757
27 ₪ 12,833
28 ₪ 12,910
29 ₪ 12,987
30 ₪ 13,063

 

*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.

מורה מן החוץ  תעריף יחידת הוראה 
1 ₪ 219
א ₪ 335
ב ₪ 433

 


המידע לקוח מטבלאות השכר של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 1/2014).

לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.