שאלות נפוצות - כל השאלות

אנא בחר/י בקטגוריה

חיפוש שאלות נפוצות
לצפיה בתגיות

בהנחה שמדובר בקרן מקפת אישית, שהיא ברירת המחדל של חברי הסגל האקדמי הזוטר, איש הקשר מטעם קרן מקפת הוא יובל רקוטש. מידע נוסף, פרטיו של יובל ואמצעי ליצירת קשר מופיעים כאן.

לפי תקנון שירות עובדי הוראה, עבודה בהוראה ובחינוך במוסד מוכר להשכלה גבוהה מזכה בוותק מלא, בתנאי שהעבודה נעשתה בשנת לימודים אחת, במשך 6 חודשים לפחות, ובהיקף של 1/3 משרה לפחות אם מדובר בהוראה, ובהיקף של 1/2 משרה לפחות אם מדובר בהדרכה.

מורה מן החוץ – אינו זכאי לתוספת בגין ותק.

עמית הוראה - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון.

1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון.

1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני.

1 שנה על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

עוזר הוראה - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה בדירוג עוזר הוראה, בתוספת שנת ותק אחת.

1 שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

תלמיד מחקר המועסק בהוראה (תלמ"ח) - 1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון. 1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון. 1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני. 1 שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה"ל.

למחשבון ותק ראו כאן.

במסגרת מינויכם הנכם זכאים להחזר הוצאות נסיעה לאוניברסיטה ובחזרה בתחבורה ציבורית.

כדי לקבל את ההחזר עליכם למלא את טופס ההצהרה המוצמד לכתב המינוי.

אלה מכם שטרם קיבלו את כתב המינוי ואת טופס ההצהרה יכולים להוריד את הטופס, למלא אותו ולהגיש אותו במחלקת שכר (קומה 24 במגדל), או לשלוח אותו בדואר האוניברסיטאי הפנימי, או להעבירו בפקס: 04-8240038.

יש להגיע עם כתב מינוי לקומת החניה של מגדל אשכול (קומה 0), ליד השומר נמצא ה"שכפול". שם יצלמו אתכם ויפיקו לכם כרטיס עובד.

חברי סגל אקדמי זוטר בעלי כתב מינוי זכאים לקבל את ההנחות לתוכנות מחשב שלהן זכאים עובדי האוניברסיטה. פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר. 

יש לפנות אל מדור שכר, לגב' יהודית חצרוני, קומה 24 במגדל אשכול, טלפון 04-8240220.

האוניברסיטה אמורה לדאוג למחליף למורה במילואים, או לבטל את השיעור. אם האוניברסיטה מבקשת מהמורה להשלים את השיעורים, עליה לשלם על כך למורה תשלום נוסף.

כל חבר סגל אקדמי זוטר זכאי לתו חניה ללא תשלום, בתקופת המינוי.

ברירת המחדל של חברי הארגון הנה קרן הפנסיה "מקפת החדשה" אשר עמה יש לארגון הסדר שבמסגרתו חברי הארגון משלמים חברי הארגון 0.9% דמי ניהול שוטפים ומדי שנה 0.18% דמי ניהול מצטברים בלבד..

לפי חוק הגנת השכר, חייב המעסיק לשלם את שכרו של העובד בתום כל חודש עבודה. תשלום מאוחר יותר, יחשב כהלנת שכר, אך החוק קובע סנקציות רק במקרים שבהם הולן השכר בלמעלה מעשרה ימים, כלומר – עד אחרי היום העשירי לחודש.


1. יש ליצור קשר עם חובש האוניברסיטה (טלפון פנימי 2703, חיצוני: 04-8240703) או עם מנהל מחלקת בטיחות וגהות (טלפון פנימי: 2340/60, חיצוני: 04-8240340/60). במקביל יש ליידע את הממונה הישיר ואת אגף משאבי אנוש (רונית ריצ'קר 2881, 04-8240881).
2. יש לקבל מחובש האוניברסיטה או ממנהל בטיחות וגהות טופס ב.ל 250 של הביטוח לאומי.
3. את הטופס יש להגיש לכל שירות רפואי בו יינתן הטיפול ולקבל מהשירות הרפואי אישור רפואי שכותרתו " תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".
4. לאחר החזרה לעבודה, עובד המעוניין להגיש תביעה לביטוח לאומי, ייצור קשר עם רונית ריצ'קר באגף משאבי אנוש (טלפון: 2881, 04-8240881) או בדוא"ל: rrichker@univ.haifa.ac.il .
5. עם הגשת התביעה והמסמכים הדרושים, יעביר אגף משאבי אנוש את התביעה לביטוח לאומי. לאחר קבלת התשובה מהם יימשך הטיפול בהתאם.
6. לידיעתכם, את התביעה לביטוח לאומי ניתן להגיש עד שנה מיום הפגיעה. אך מומלץ להגיש בסמוך לאירוע.

לפי הסכם השכר, חברי סגל אקדמי זוטר שהנם בעלי מינוי סמסטריאלי/חצי שנתי יהנו משירותי ספריה ומחשוב למשך כל השנה.

מורה או מתרגל שעבד את מכסת שעות העבודה הרגילות שלו, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות אלו, או יצא למילואים במהלך החופש, זכאי לקבל הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים. לפרטים ראו כאן.

מורה או מתרגל שיוצא לשירות מילואים ונדרש להשלים את חובותיו לאחר חזרתו משרות המילואים אמור לקבל שכר נוסף בעבור ההשלמות שאותן ביצע לאחר חזרתו משירות מילואים. לפרטים ראו כאן.


מורה שעונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות יועסק כמורה מן החוץ. מי שעונה בשלילה על כולן צריך להיות עמית הוראה.

1. האם הנך מועסק גם כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל במשרה מלאה?

2. האם שכרך מעבודה שלא ממשרה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה (כלומר, שלא בהעסקה אקדמית באוניברסיטאות ומכללות), גדול מ- 15,449 ₪ ברוטו לחודש?

3. האם הנך פנסיונר והכנסתך (מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה ומקרן הפנסיה) גדולה מ-8,828 ₪ ברוטו לחודש?

4. האם הנך מועסק באוניברסיטת חיפה גם בתקן אחר של סגל זוטר או מנהלי או במסגרת תוכנית קליטה במדע בהיקף משרה מלא?

5. האם הנך מועסק בתוכנית לימודים שאינה אקדמית?

תקציב קשרי מדע מיועד להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל, לרבות השתתפות בסמינרים ובכינוסים אקדמיים ודמי חברות באגודות מדעיות ומקצועיות בלבד.

העסקה של עמית הוראה ומורה מן החוץ נעשית בהתאם למידע שמסרו בטופס ההצהרה. מי שהיה עמית הוראה בשנה אחת, עשוי בשנה שאחריה, בהתאם לשינוי במידע שמסר, להיות זכאי למינוי של מורה מן החוץ. החוג אינו רשאי לשנות את המינוי על דעת עצמו.

על העובדת להודיע למעסיק על הריונה עד הגיעה לחודש החמישי להריונה.

עליה להודיע לחוג כי ילדה, ולהתקשר למחלקת שכר אל הגב' אנה עבו או הגב' שגית חיים בטלפון 04-8240078, ולבקש אישור לביטוח לאומי על תקופת העסקתה לפני הלידה.

תלמ"ח – 8 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 22 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

עוזר הוראה – 8 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 32 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

עמית הוראה – 10 שעות שבועיות למשרה מלאה בהוראה, 27.5 שעות שבועיות לסיוע בהוראה.

מורה מן החוץ – מועסק לפי יחידות הוראה. כל יחידת הוראה שווה לשעת הוראה.

במקרים שבהם מעוניינת האוניברסיטה להעסיק תלמ"ח, עוזר הוראה או עמית הוראה במשרה מלאה, בתעסוקה נוספת של הוראה היא רשאית להעסיקם בתקן של מורים מן החוץ.


במשרה מלאה של עוזר הוראה המועסק בסיוע להוראה בלבד יש 32 שעות שבועיות.

ב- 25% משרה יש 8 שעות שבועיות.

מספר השבועות בתקופת המינוי לחישוב היקף משרה הוא 14.

על כן, במשך תקופת המינוי כולה (6 חודשים) עליך לעבוד 8*14 = 112 שעות.

לא, צורת העסקה שכזו הנה בניגוד לחוק.

למעט במקרה של מילוי מקום, לא. צורת העסקה שכזו הנה בניגוד להשכם השכר הקיבוצי.

לא. החל משנת הלימודים תשע"ג צורת העסקה בסיוע להוראה לפי שעות מנוגדת להסכם השכר הקיבוצי.

העסקה של עמית הוראה ומורה מן החוץ נעשית בהתאם למידע שמסרו בטופס ההצהרה. מי שהיה עמית הוראה בשנה אחת, עשוי בשנה שאחריה, בהתאם לשינוי במידע שמסר, להיות זכאי למינוי של מורה מן החוץ. החוג אינו רשאי לשנות את המינוי על דעת עצמו.

מורה שעונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות יועסק כמורה מן החוץ. מי שעונה בשלילה על כולן צריך להיות עמית הוראה.


1. האם הנך מועסק גם כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל במשרה מלאה?

2. האם שכרך מעבודה שלא ממשרה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה (כלומר, שלא בהעסקה אקדמית באוניברסיטאות ומכללות), גדול מ- 15,449 ₪ ברוטו לחודש?

3. האם הנך פנסיונר והכנסתך (מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה ומקרן הפנסיה) גדולה מ-8,828 ₪ ברוטו לחודש?

4. האם הנך מועסק באוניברסיטת חיפה גם בתקן אחר של סגל זוטר או מנהלי או במסגרת תוכנית קליטה במדע בהיקף משרה מלא?

5. האם הנך מועסק בתוכנית לימודים שאינה אקדמית?

במשרה מלאה של עוזר הוראה המועסק בסיוע להוראה בלבד יש 32 שעות שבועיות.

ב- 25% משרה יש 8 שעות שבועיות.

מספר השבועות בתקופת המינוי לחישוב היקף משרה הוא 14.

על כן, במשך תקופת המינוי כולה (6 חודשים) עליך לעבוד 8*14 = 112 שעות.

עוזר הוראה, למעט עוזר הוראה שהוא סטודנט לתואר ראשון, זכאי לפטור משכר לימוד בשיעור כפול מאחוז משרתו השנתית הממוצעת.

תלמ"ח (סטודנט לתואר שלישי) זכאי לפטור מלא משכר לימוד.

אנו שימו לב שהפטור כולל גם את דמי האבטחה שהם כמחצית לערך מהתשלומים הנלווים (החלק השני מכונה "דמי שירותים כוללים" והנו תשלום רשות שניתן לוותר עליו. לפרטים נוספים יש לפנות לאגף מנהל תלמידים).

עוזר הוראה, למעט עוזר הוראה שהוא סטודנט לתואר ראשון, זכאי לפטור משכר לימוד בשיעור כפול מאחוז משרתו השנתית הממוצעת.

תלמ"ח (סטודנט לתואר שלישי) זכאי לפטור מלא משכר לימוד.

קרן קשרי מדע לתלמ"חים, וכן לחברי סגל בכיר, הנה קרן אישית והסכום אותו היא מקנה נקבע בהתאם לאחוז המשרה ונצבר משנה לשנה. ראו כאן. לא ניתן לכן להשוות בין שני מועסקים שונים בלי לדעת מה היקף משרתם בהווה ובעבר וכמה משכו מהקרן עד היום.

לפי חוק פיצויי פיטורין, תום חוזה (כתב מינוי) לתקופה קצובה כמוהו כפיטורין, למעט כאשר המעסיק פונה לעובד שלושה חודשים לפני תום כתב המינוי ומציע לו לחדש את העסקתו באותם התנאים. לתשומת לבכם, אם המעסיק אינו מעוניין להמשיך את העסקתו של העובד, עליו לזמן אותו לשימוע לקראת פיטורים.

פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שהועסק במשך שנה או יותר ברציפות.

על-פי חוק פיצויי פיטורין, פיצויי פיטורין מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד, כפול שנות הוותק שלו. עם זה, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורין ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, בהתאם לנסיבות (למשל: מעבר ממשרה מלאה לחלקית, הפחתת שכר בסמוך למועד הפיטורין, ועוד).

החל משנת 2008 מפרישה האוניברסיטה את מרבית פיצויי הפיטורין לקרן הפנסיה.

זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו. בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מטרת השימוע הנה להציג בפני העובד את הטענות כנגדו והנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו ולאפשר לו להזים הטענות כלפיו, ולנסות ולשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו. את נוהל השימוע באוניברסיטת חיפה תוכלו למצוא כאן. באם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר.


על עוזרי מחקר המבקש להשתמש בשירותי ספריה להחתים את החוקר על טופס יפוי-כח.

עוזר מחקר זכאי לפתוח תיבת דוא''ל של staff.