ארגון הסגל האקדמי הזוטר כאן עבורכן ועבורכם גם במקרה שבו לא מוגשת תלונה.

1. מהי הטרדה מינית?

סחיטה לביצוע מעשה מיני.
מעשה מגונה - שנעשה ללא הסכמה. (לדוגמה: מגע בעל אופי מיני, חשיפת איברים, מציצנות).
הצעות מיניות חוזרות אף שהובע חוסר ענין בהן.
התייחסות חוזרת למיניות אף שהובע חוסר ענין בהן.
התייחסות מבזה או משפילה למין, מיניות או נטייה מינית של אדם.
פרסום צילום, סרט או הקלטה שמתמקד במיניותו של אדם, כאשר לא ניתנת הסכמה לפרסום.

דגשים:
התייחסות למיניות יכולה להיות בכתב, בעל פה או בהתנהגות
הפגיעה יכולה להתרחש גם באמצעי אלקטרוני (דואל, וואסטסאפ)
במקרה של קיום יחסי מרות הצעות מיניות והתייחסות חוזרת למיניות הן הטרדה מינית גם אם
לא הובע חוסר עניין בהן.

2. הוטרדתי מינית. מה אפשר לעשות

יש כמה אפשרויות. ניתן לבחור בחלקן או בכולן, לפי מה שמתאים ונכון לך.
בירור בתוך האוניברסיטה - הגשת תלונה לנציבת למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת חיפה
הליך אזרחי - הגשת תביעה בבית הדין נגד המטריד והאוניברסיטה
הליך פלילי - הגשת תלונה במשטרה (בכל תחנת משטרה)

3. הגשתי תלונה לנציבות באוניברסיטה. מה קורה עכשיו?

השלבים:
הנציבה פותחת בהליך בירור (שכולל:  שיחה עם הנילון ועם כל גורם רלוונטי למקרה, כולל איסוף
מסמכים רלוונטים למקרה, שיחה עם גורמים מקצועיים בעת הצורך (מתחום העו''ס, פסיכולוגיה,
משפטים).
מנסחת המלצות וסיכום לבירור לגורם המוסמך (הרקטור אם הנילון סגל אקדמי, מנכ''ל אם סגל
מנהלי, דיקן הסטודנטים אם סטודנט).

שימו לב:
בשלבי בירור התלונה, באחריותה של הנציבה לעדכן את מגיש.ת התלונה על שלבי הבירור,
זכויות (סעיף 5) ודרכי פעולה אפשריות לפי דין (סעיף 2).
הנציבה יכולה להציע אפשרות לקבלת סיוע נפשי במסגרת האוניברסיטה, וכן ליווי אקדמי או
אדמינסטרטיבי.
אפשר לעיין בסיכום הבירור של הנציבה.

4. המלצות הנציבה

בתום הבירור ההמלצות מועברות לגורם המוסמך (כאמור בסעיף 3)
לא יאוחר מ -7 ימי עבודה מקבלת ההמלצות, על הגורם המוסמך להעביר את החלטתו להמשך
הטיפול במקרה. אם הנציבה המליצה לפתוח בהליך משמעתי נגד נילון, והגורם המוסמך דחה
המלצה זו, אפשר לערער על החלטה זו תוך 15 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

5. מה הזכויות שלי בהליך התלונה?

קבלת מידע על זכויותיך במסגרת הליך הבירור ושקיפות לגבי השלבים בתהליך (כאמור בסעיף
3).
שמירה על פרטיות במסגרת בירור התלונה
זכאות לליווי בעת הגשת התלונה
הגנה מפני הנילון
עיון בתלונה שהוגשה
נוכחות בדיונים משמעתיים שנוגעים לתלונה
במקרה של עדות בפני בית דין משמעתי, ישנה אפשרות להשתתפות במימון ייעוץ משפטי
ישנה זכאות לקבל תמיכה וייעוץ פסיכולוגי בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה במימון
האוניברסיטה.

6. איך הוועד יכול לעזור?

יעוץ משפטי טרם הפניה לנציבה
ליווי של נציג וועד בעת הגשת התלונה

7. אני רוצה להגיש תלונה לנציבות. איך יוצרים איתם קשר?

אתר הנציבות. דואל: ombud@univ.ac.il
ענת דרך זהבי, הנציבה למניעת הטרדות מיניות:
0545349080
anatdz@research.haifa.ac.il
מירי בודניוק, סגנית:
054-3933096
mdavid@univ.haifa.ac.il
מירב אילון, סגנית:
054-3213951
merave@univ.haifa.ac.il
שרה להיאני, סגנית:
052-5637460
nsarah@univ.haifa.ac.il

8. קישורים:

החוק למניעת הטרדה מינית
תקנות למניעת הטרדה מינית
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
תקנון למניעה וטיפול בתלונות הטרדה מינית, אוניברסיטת חיפה

שימו לב - קווי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית:
1202 נשים | 1203 גברים