TheMarker הסגל האקדמי הזוטר מאיים בעיצומים: המשא ומתן הגיע למבוי סתום
14.11.2017
במכתב לשר החינוך כתבו המרצים: "עמדת האוניברסיטאות משמרת מצב שבו מועסקים 14 אלף חברי סגל זוטר במתכונת העסקה קבלנית, ללא ודאות, יציבות או ביטחון תעסוקתי" ■ האוניברסיטאות: "הדרישות יביאו לעלויות עצומות ואינן סבירות מבחינה אקדמית" 

Ynet הסגל מאיים: נשבש את פתיחת השנה 
18.9.2017
ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מאיימים לשבש את פתיחת שנת הלימודים האקדמית במחאה על תנאי העסקתם ושכרם הנמוך.  

TheMarker הסגל הזוטר מאיים לשבש את פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטאות 
17.9.2017
הארגונים, המייצגים דוקטורנטים, עוזרי הוראה, עמיתי הוראה ומורים מן החוץ באוניברסיטאות מאיימים להכריז על סכסוך עבודה בימים הקרובים שיאפשר להם לשבש את פתיחת שנת הלימודים האקדמית באוקטובר. 

maarivonline הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מאיים: שנת הלימודים לא תפתח כסדרה 
17.9.2017
לטענת חברי הסגל האקדמי הזוטר, המשא ומתן עם ועד ראשי האוניברסיטאות לא התקדם: "מקווים כי יתעשתו ויגלו אחריות כלפי עובדיהם וכלפי ציבור הסטודנטים". 

מקומון כלבו אוניברסיטת חיפה הפרה הסכמי שכר  
4.9.2017
בית הדין האזורי לעבודה חייב את האוניברסיטה לשלם הפרשי שכר לעובדי הסגל הזוטר על השנים 2012-2008. בארגון הסגל הזוטר טוענים שלמרות הפסיקה עדיין מנסה האוניברסיטה להתחמק מחובותיה.  

מקומון כלבו האוניברסיטה דרשה חתימה על הסכם סודיות כתנאי להשלמת שכר  
19.8.2016
סטודנטים לתואר שלישי, שעבדו באוניברסיטה בשכר נמוך ממה שהגיע להם, דרשו ממנה השלמת שכר. האוניברסיטה הסכימה אך התנתה זאת בכך שהם ישמרו את הדבר בסוד כדי שסטודנטים אחרים לא ידעו על כך.  

מקומון כלבו 48,000 שקל פיצויים למרצה בעל מוגבלות  
5.2.2016
בית הדין לעבודה קיבל הסכם פשרה בין האוניברסיטה לארגון הסגל האקדמי הזוטר בפרשת מרצה בעל מוגבלות שמשרתו קוצצה כמה פעמים.  

Ynetהסגל הזוטר דורש פיצוי כספי מהאוניברסיטה 
17.11.2015
עובדי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה פתחו בהליך תקדימי נגד האוניברסיטה כאשר פנו לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה וביקשו לאכוף את ההליך הקיבוצי ולקבל פיצוי כספי. ההליך התקדימי נעשה במקביל לתביעה ייצוגית שהגישו העובדים נגד האוניברסיטה בחודש אפריל האחרון, באותה עילה. 

TheMarker בקשה לייצוגית נגד אוניברסיטת חיפה ב-86 מיליון ש': מפרה את זכויות עובדי המחקר 
25.3.2015
בכתב התביעה נטען כי האוניברסיטה לא שילמה לעוזרי המחקר זכויות נלוות לשכר וכן לא ביצעה הפרשות לפיצויי פיטורים, פנסיה וקרן ההשתלמות וקיפחה את הקבוצה בנוגע לחופשה, דמי הבראה, דמי חגים, דמי מחלה וגמול מילואים. את התביעה, המוערכת בסך 86 מיליון שקל הגישה עוזרת מחקר שעבדה באוניברסיטה. 

מקומון כלבו הסגל הזוטר נגד דרישת האוניברסיטה לצרף איש סגל בכיר לכל מחקר  
23.1.2015
הארגון פנה לבית הדין לעבודה בטענה שבדרישת האוניברסיטה מחבריו לצרף איש סגל בכיר לבקשות למימון מקרנות מחקר היא מעניקה לאנשי הסגל ולעצמה הטבה כלכלית ואקדמית ללא תמורה. 

TheMarker ארגון הסגל הזוטר נגד אוניברסיטת חיפה: מלינה שכר של מאות עוזרי מחקר  
11.1.2015
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה עתר אחר הצהריים (א') לבית הדין לעבודה בחיפה בבקשה לקבוע כי אוניברסיטת חיפה מלינה את שכרם של מאות עוזרי מחקר ונוהגת בניגוד להוראות חוק הגנת השכר. הבקשה הוגשה לאחר שלארגון התברר כי אוניברסיטת חיפה משלמת לעוזרי מחקר את שכרם באיחור ניכר ולאחר שניסיונות הארגון לפתור את העניין בהידברות עם האוניברסיטה במהלך השנה האחרונה עלו בתוהו. 

וואלהסטודנטים בחיפה: "מכשילים בכוונה, זו מגרפת כסף" 
23.12.2014
תחקיר: לאחר שהוחלט לסגור את המחלקה ללימודי שפות זרות, עברו תלמידי תואר ראשון ללמוד אנגלית לפטור במכינה הקדם-אקדמית. לדברי סטודנטים ותיקים במכינה, הקורסים יקרים, הרמה נמוכה ויחס המורים מזלזל. 

הארץהסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה: לא מאפשרים לנו להגיש בקשות לקרנות מחקר
16.12.2014 
ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה פנה בשבוע שעבר לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, נגד הנהלת אוניברסיטת חיפה, בטענה כי בניגוד להסכם הקיבוצי עם אנשי הסגל הזוטר, היא מונעת מהם להגיש בקשות לקרנות מחקר לצורך קבלת מענקים.

רשת ב כתבתו של לירן כוג'יהיאוף ביומן הבוקר ברשת ב בסוגיית סגירת המחלקה לשפות זרות  
15.9.2014
ניצחון חלקי לעובדי המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה. המחלקה אמנם תיסגר אבל עובדיה לא יפוטרו. 

מקומון כלבו סגירת המחלקה לשפות זרות הוקפאה  
22.8.2014
בית הדין לעבודה מעכב עד להודעה חדשה את פיטורי מורי המחלקה באוניברסיטה ודורש ממנה לקיים משא ומתן. 

ידיעות חיפה בית הדין החליט לעכב את סגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטה  
22.8.2014
הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה הגיש בקשה לצו מניעה על רקע כוונת האוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות ולפטר את כל המורים לאנגלית. 

וואלההמחלקה לשפות באוניברסיטת חיפה לא תיסגר, בינתיים 
18.8.2014
הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה הגיש בקשה לצו מניעה על רקע כוונת האוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות ולפטר את כל המורים לאנגלית. השופטת מיכל פריימן החליטה כי כל ההליכים יעוכבו עד להודעה חדשה. 

Ynetתעוכב סגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטה 
18.8.2014
בסוף השבוע שעבר התקבלה בקשת ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה  לצו מניעה על רקע כוונת האוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות ולהעביר את הוראת לימודי האנגלית לתואר למכינה הקדם-אקדמית.

וואלה צו מניעה לסגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה 
17.8.2014
בית הדין לעבודה בחיפה אישר את צו המניעה שהגישו הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה על רקע כוונת ההנהלה לסגור את המחלקה לשפות זרות באוניברסיטה ולפטר את כל המורים לאנגלית במחלקה. 

רשת ב כתבתו של לירן כוג'יהיאוף כתב החינוך ברשת ב על סגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה  
17.8.2014
המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה עומדת לפני סגירה. הפעם לא מדובר בעוד מכה למדעי הרוח בישראל וגם לא במיעוט נרשמים לחוגים. הפעם מדובר בניסיון לכפות העסקה זולה יותר של חברי הסגל האקדמי במחלקה.