לפניכם דיונים שנערכו בוועדות הכנסת בנוגע לסגל הזוטר. 

 

מצב הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות (ועדת החינוך - 4.2.2008)

תקציר: שרת החינוך מציגה מתווה להסדרת תנאי העסקתם של המורים מן החוץ

לפרוטוקול המלא

 

המשך השביתה במוסדות להשכלה גבוהה (ועדת החינוך - ‎6.1.2008)

תקציר: לקראת תום שביתת הסגל האקדמי הבכיר, עדיין לא נפתר המשבר מול הסגל האקדמי הזוטר

לפרוטוקול המלא

 

דו"ח שוחט ושביתת הסטודנטים (ועדת החינוך - 15.4.07)

תקציר: דו"ח שוחט מציג תמונה מסולפת של תנאי העסקתם של המורים מן החוץ

לפרוטוקול המלא

 

עתיד ההשכלה הגבוהה ובריחת מוחות (ועדת החינוך - 30.10.06)

לפרטוקול המלא

 

ההשכלה הגבוהה – פרמטרים לחלוקת כספי ות"ת (ועדת החינוך - 22.3.2005)

  תקציר: כיצד מעודדת ות"ת באופן עקיף העסקה לא נורמטיבית באוניברסיטאות.

לפרוטוקול המלא

 

הפגיעה בתנאיהם של תלמידי המחקר באוניברסיטאות וחשיבות ההשקעה בהם כיעד אסטרטגי לאומי (ועדת המדע והטכנולוגיה - ‎31.1.2005)

לפרוטוקול המלא

 

פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשס"ה (ועדת החינוך - 12.10.2004)

תקציר: נשיא האוניברסיטה מבטיח לוועדה כי כמעט כולם מקבלים 150% מלגה.

לפרוטוקול המלא

 

מיסוי מלגות מחקר לסטודנטים בתארים מתקדמים (ועדת החינוך - 8.11.2004)

תקציר: הרקטור שומע שמי שהזמין את דו"ח אורגלר, שלא יתפלא כשימסו לו מלגות.

לפרוטוקול המלא