הודעה על ביטול קורס/קבוצה

אם ניתנה ההודעה במהלך התקופה, שתחילתה חודש לפני פתיחת הסמסטר (ולגבי סמסטר א' התקופה שתחילתה 15.9) וסיומה חודש מפתיחת הסמסטר - ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודש משכורת בגין הקורס/קבוצה שבוטל/ה, נוסף על השכר שהגיע לו בעד התקופה שלאחר יום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/קבוצה.

אם ניתנה ההודעה לאחר חודש מפתיחת הסמסטר - ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודשיים משכורת בגין הקורס שבוטל, נוסף על השכר שהגיע לו מיום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/קבוצה.
שנות ותק עוזר הוראה  עוזר הוראה פרונטלי*  עמית הוראה 1 עמית הוראה א'  עמית הוראה ב'  תלמ"ח א' תלמ"ח ב'
0 ₪ 5,281 ₪ 5,703 ₪ 5,281 ₪ 8,965 ₪ 10,763 ₪ 8,965 ₪ 9,725
1 ₪ 5,319 ₪ 5,745 ₪ 5,319 ₪ 9,029 ₪ 10,839 ₪ 9,029 ₪ 9,797
2 ₪ 5,356 ₪ 5,784 ₪ 5,356 ₪ 9,093 ₪ 10,916 ₪ 9,093 ₪ 9,868
3 ₪ 5,394 ₪ 5,826 ₪ 5,394 ₪ 9,156 ₪ 10,993 ₪ 9,156 ₪ 9,940
4 ₪ 5,431 ₪ 5,865 ₪ 5,431 ₪ 9,220 ₪ 11,069 ₪ 9,220 ₪ 10,012
5 ₪ 5,469 ₪ 5,907 ₪ 5,469 ₪ 9,284 ₪ 11,146 ₪ 9,284 ₪ 10,084
6 ₪ 5,507 ₪ 5,948 ₪ 5,507 ₪ 9,348 ₪ 11,223 ₪ 9,348 ₪ 10,156
7 ₪ 5,544 ₪ 5,988 ₪ 5,544 ₪ 9,411 ₪ 10,763 ₪ 9,411 ₪ 10,227
8 ₪ 5,582 ₪ 6,029 ₪ 5,582 ₪ 9,475 ₪ 11,376 ₪ 9,475 ₪ 10,299
9 ₪ 5,619 ₪ 6,069 ₪ 5,619 ₪ 9,539 ₪ 11,453 ₪ 9,539 ₪ 10,371
10 ₪ 5,657 ₪ 6,110 ₪ 5,657 ₪ 9,603 ₪ 11,530 ₪ 9,603 ₪ 10,442
11 ₪ 5,694 ₪ 6,150 ₪ 5,694 ₪ 9,666 ₪ 11,606 ₪ 9,666 ₪ 10,514
12 ₪ 5,732 ₪ 6,191 ₪ 5,732 ₪ 9,730 ₪ 11,683 ₪ 9,730 ₪ 10,586
13 ₪ 5,769 ₪ 6,231 ₪ 5,769 ₪ 8,965 ₪ 11,760 ₪ 8,965 ₪ 10,658
14 ₪ 5,807 ₪ 6,272 ₪ 5,807 ₪ 9,858 ₪ 11,836 ₪ 9,858 ₪ 10,730
15 ₪ 5,844 ₪ 6,312 ₪ 5,844 ₪ 9,921 ₪ 11,913 ₪ 9,921 ₪ 10,801
16 ₪ 11,990 ₪ 10,873
17 ₪ 12,066 ₪ 10,945
18 ₪ 12,143 ₪ 11,017
19 ₪ 12,220 ₪ 11,088
20 ₪ 12,297 ₪ 11,160
21 ₪ 12,373
22 ₪ 12,450
23 ₪ 12,526
24 ₪ 12,603
25 ₪ 12,680
26 ₪ 12,757
27 ₪ 12,833
28 ₪ 12,910
29 ₪ 12,987
30 ₪ 13,063

 

*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.

מורה מן החוץ  תעריף יחידת הוראה 
1 ₪ 219
א ₪ 335
ב ₪ 433

 


המידע לקוח מטבלאות השכר של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 1/2014).

לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.

 

העסקה של חברי סגל אקדמי זוטר שאינם סטודנטים הנה במינוי של מורה מן החוץ או עמית הוראה ונקבעת בהתאם להצהרתם בטופס הצהרה שנשלח אליהם על ידי החוג שבו הם מלמדים. הטופס עשוי להיות מבלבל למילוי והשאלון הבא יסייע לכם לדעת אם מילאתם אותו נכונה.

כיצד מבחינים בין "מורה מן החוץ" לבין "עמית הוראה"?

מרצה שעונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות יועסק במינוי של מורה מן החוץ. מי שעונה בשלילה על כל השאלות יועסק במינוי של עמית הוראה.

1. האם הנך מועסק/ת גם כחבר/ת סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל במשרה מלאה?
2. האם שכרך מעבודה שלא ממשרה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה (אוניברסיטאות ומכללות), גדול מ-17,335 ₪ ברוטו לחודש?
3. האם הנך פנסיונר/ית והכנסתך (מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה ומקרן הפנסיה) גדולה מ-9,906 ₪ ברוטו לחודש?
4. האם הנך מועסק/ת באוניברסיטת חיפה גם בתקן אחר של סגל זוטר או סגל מנהלי או במסגרת תוכנית קליטה במדע בהיקף של משרה מלאה?

אם הגעתם בשאלון לתוצאה שונה מזו שמלאתם בטופס ההצהרה אנא פנו אלינו כדי שנוכל לוודא שהעסקתכם הנה במסלול הנכון.

אם אתם מועסקים כמורים מן החוץ ולא קיבלתם למלא טופס הצהרה לפני תחילת העסקתכם השנה, יש לפנות אלינו בהקדם האפשרי.

להזכירכם, מורה מן החוץ מקבל שכר למשך 8 חודשים בשנה וזוכה לפנסיה לפי צו הרחבה בלבד. תנאי העסקתו של עמית הוראה משופרים מאלה וכוללים 12 חודשי שכר לשנה, תוספת ותק, קרן פנסיה מלאה, קרן השתלמות ותקציב קשרי מדע.