Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

  

לחברות וחברי הארגון שלום,

בהמשך לעדכון ששלחנו לכם ביום 24.7 על כוונת האוניברסיטה לבצע קיצוץ במשאבי ההוראה הרכים של הסגל הזוטר לקראת שנה"ל הבאה (תשע"ט):

לאחר שהאוניברסיטה עמדה בסירובה לקיים דיון והיוועצות עם הארגון בעניין כמתחייב על פי דין, והעמידה תנאים מוקדמים להיוועצות, פנה הארגון לבית הדין לעבודה בין השאר בבקשה כי יוציא צו המורה לאוניברסיטה לפתוח לאלתר בדיון עם נציגי הארגון על הקיצוצים הצפויים.

בדיון שהתקיים היום בבית הדין לעבודה בחיפה הסירה האוניברסיטה את התנגדותה לקיים היוועצות עם נציגי הארגון. בנוסף סיכמו הצדדים להלן:

1. פגישות היוועצות יתקיימו בשבוע הבא בין הארגון לבין האוניברסיטה.

2. חברי סגל זוטר אשר קיבלו זימון לשימוע עד היום (7.8) - השימוע בעניינם יתקיים, אך לא תתקבל החלטה בעניינם עד לתום ההיוועצות בין הצדדים.

3. החל ממחר (8.8) לא יישלחו זימונים לשימועים במסגרת הקיצוץ במשאבים עד לתום הליך ההיוועצות.

אם קיבלתם זימון לשימוע - אנא פנו אלינו בהקדם.

נוסיף ונעדכן אתכם בתוצאות הליך ההיוועצות.

בברכה,

ועד הארגון