Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

 

משא ומתן להסכם קיבוצי חדש לסגל האקדמי הזוטר

פגישות המשא ומתן על הסכם קיבוצי חדש לסגל הזוטר ממשיכות באופן שוטף גם אם ההתקדמות היא איטית מאוד. בימים האחרונים קיבלנו פניות מחברי הארגון המבקשים עדכון וברצוננו להדגיש כי המו"מ הנו מורכב וכל המתואר לעיל הנו טנטטיבי ונתון לשינויים.

הסוגייה המרכזית שנדונה היא ביטול מסלול המורה מן החוץ. בסוגייה זו הושגה הסכמה עקרונית על ביטול המסלול. הדיונים נסובים אודות המקורות התקציביים לכך, כאשר עמדת הארגון הנה כי ביטול המסלול לא יפגע בתוספות השכר בגין שחיקתו (בשיעור של 1.5% לשנה) שאותה יקבלו כלל חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות. אנו לקראת סיום שלב חישובי המקורות התקציביים העומדים לרשותנו.

סוגייה מהותית נוספת הנה מועד ההודעה המוקדמת הניתנת לחבר סגל זוטר עם סיום או צמצום העסקתו. עמדת הארגון היא כי הודעה כזו אמורה להימסר לא יאוחר מ-1 במאי כדי לאפשר מציאת העסקה חלופית. בנושא זה הושגה התקדמות מסוימת, אך האוניברסיטה מציעה שכלל זה יחול על אחוז קטן מחברי הסגל הזוטר מכפי שהארגון מוכן לקבל.

 

כמו כן נדונות במו"מ הסוגיות הבאות: שקיפות בקבלת חברי סגל זוטר חדשים, בחירת מרצים מצטיינים, ייצוג של הסגל הזוטר במוסדות האוניברסיטה, קורסים מתוקשבים, תוספת הפרשה לפנסיה, פטור משכר לימוד לבני משפחה, פדיון ימי מחלה, פעולות רווחה לחברי הסגל הזוטר במימון האוניברסיטה, הרחבת השימושים בתקציב קשרי מדע והשתתפות בתקציב הארגון.

  

משא ומתן להסכם קיבוצי ראשון למורות ומורי המכינה

 האוניברסיטה הסכימה להצעת הארגון לפנות לגישור כדי להגיע להסכמות הן באשר לחזרה לעבודה לאחר השביתה, הן באשר להסכם קיבוצי למורות ומורי המכינה. הגישור מתקיים אצל נשיאת בין הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בדימוס אורלי סלע. לצערנו, טרם הושגה התקדמות של ממש.

עד כה התקיימו שתי פגישות, והן יתחדשו לאחר החג.

 

 חופשה מרוכזת וחלוקת השי לחג

החל מהיום ועד 26.4 תהיה האוניברסיטה סגורה בשל חופשה מרוכזת.

על כן, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הארגון במועדים אלה.

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר במידת הצורך גם בעת החופשה במייל: haifa@segelzutar.org.il.

לאחר החזרה מהחופשה (28.4) נמשיך בחלוקת השי לחג.

אנו מאחלים לכם ולקרובים לכם חופשה נעימה וחג שמח!

בברכה,

ועד הארגון