Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

בשבוע שעבר נחתם הסכם קיבוצי חדש בין הארגון לבין האוניברסיטה, שעניינו תנאי ההעסקה של הסגל הזוטר.
כידוע, יחד עם הסכם הסגל הזוטר הועבר לאישורו של הממונה על השכר במשרד האוצר, גם הסכם שכר שמסדיר את תנאי ההעסקה של מורי המכינה.
הממונה על השכר סירב להתייחס להסכם המכינה עד שלא יסתיים טיפולו בהסכם הסגל הזוטר.
כעת הוסר מכשול זה, ובכוונתו לקדם את הסכם המכינה בדחיפות המירבית.

לנוסח ההסכם שהועבר לאישור הממונה הכנסו לכאן

נשוב ונעדכן בכל מידע חדש. 

בברכה, 
ועד הארגון