Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

האוניברסיטה הודיעה לארגון כי בשל מצבה הכלכלי הצפוי בשנת הלימודים הבאה, עשויים להיות קיצוצים בהיקף העסקתם של חברי הסגל הזוטר.
על כן אנו ממליצים כי אם יש לכם הצעות עבודה ממוסדות אחרים, לא תדחו אותן.
אנו נעדכן בפרטים נוספים כשיהיו כאלה, ומבקשים שתהיו איתנו בקשר על כל פגיעה אפשרית בזכויות.

בברכה,
ועד הארגון