Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

היום הוכרזה שביתה מלאה באוניברסיטת חיפה וכן בשאר במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

בארגון התקבלו פניות של חברים שקיבלו הנחיות סותרות מהחוגים השונים (בית הספר הבינלאומי, הפקולטה למשפטים).

אם קיבלתם הנחיות נוספות או אחרות הנוגעות להשבתת הלימודים (השלמות, עבודה בתקופת ההשבתה וכדומה) אנא פנו אלינו בהקדם.

 בברכה,

ועד הארגון