סירוב האוניברסיטה לחלק טפסי הצהרה למורים מן החוץ דרגה ג' 

בעקבות סירובה של אוניברסיטת חיפה לחלק טפסי הצהרה למורים מן החוץ דרגה ג' ולהעסיקם כעמיתי הוראה ככל שהצהרתם בטופס מאפשרת זאת, נאלץ הארגון לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה כי יורה לאוניברסיטה לפעול בהתאם להסכם השכר הקיבוצי.

במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, סוכם שכל מורה ימלא טופס הצהרה ויועסק כעמית הוראה ככל שהצהרתו בטופס מאפשרת זאת. פרופסורים במשרה מלאה שממילא מועסקים כממ"ה ג' בתעסוקה נוספת פטורים מחובת מילוי הטופס, ופרופסורים במשרה חלקית שהאוניברסיטה מבקשת להעסיק כמורים מן החוץ ג', והם עומדים בקריטריונים להעסקה כעמית הוראה יוכלו לבחור באיזה תקן יועסקו.

סירוב האוניברסיטה לשלם לעוזרי הוראה על השתתפות בהשתלמויות

בעקבות תלונות של עוזרי הוראה שחוייבו לעבור השתלמות לשיפור ההוראה מעבר לשעות עבודתם ומבלי שניתנה להם תמורה עבור כך, נאלץ הארגון לפנות לבית הדין האזורי לעבודה, ולפנות אחר כך בערעור לבית הדין הארצי לענייני עבודה שקבע כי על האוניברסיטה לשלם שכר עבור ההשתתפות של עוזרי הוראה בהשתלמויות.

לקריאת פסק הדין ראו כאן.

פיטורין שלא כדין

 עוזרת הוראה אשר הועסקה תקופה של שנתיים באוניברסיטה פוטרה, ונעשה לה שימוע פגום. לתיאור המקרה ולקריאת כתב התביעה ראו כאן

במסגרת הסכם פשרה שילמה האוניברסיטה לעובדת פיצוי בסכום של 5 משכורות. 


היקף העסקה קטן מההיקף בפועל

שתי עובדות אשר אחוז העסקתן המדווח היה קטן מהיקף העסקתן בפועל כפי שמתחייב ע"י הסכם השכר. 
לתיאור המקרה ולקריאת כתב התביעה ראו כאן.

במסגרת הסכם פשרה שילמה האוניברסיטה לתובעת אחת סכום של 27,748 ש"ח בגין הפרשי שכר, ולתובעת השנייה סכום של 9,102 ש"ח בגין הפרשי שכר. בשני המקרים מדובר במלוא הסכום שנתבע למעט הפרשי ריבית והצמדה. 

פיטורין ללא שימוע

מורה מן החוץ אשר עבדה באוניברסיטה במשך 7 שנים פוטרה בסמוך לתחילת שנת הלימודים מבלי שנעשה לה שימוע, ולאחר שבעלי תפקיד באוניברסיטה נתנו למרצה להבין כי תועסק גם בשנה השמינית. לתיאור המקרה ולקריאת כתב התביעה ראו כאן.

במסגרת הסכם פשרה שילמה האוניברסיטה למורה 20,000 ש"ח.

פיטורין ללא שימוע

עמיתת הוראה אשר עבדה באוניברסיטה במשך 15 שנים פוטרה מבלי שנעשה לה שימוע. לתיאור המקרה ולקריאת כתב התביעה ראו כאן.

במסגרת הסכם פשרה שילמה האוניברסיטה למורה 55,000 ש"ח.


אם הועסקתם בניגוד להסכם או פוטרתם שלא כהלכה – אנא פנו אלינו כדי שנוכל לדרוש את זכויותיכם.