ועד הארגון מייצג את כלל חברי הארגון בפני גורמים שונים באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה.

הוועד דואג לתנאי העבודה ולזכויות הנלוות של חבריו, לשיפור מעמדם של חבריו בתוך האוניברסיטה ולהגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של אוניברסיטת חיפה כלפי חברי הארגון.

אנו זקוקים לחברי ועד ולפעילים שיסייעו לנו לשמור על הקשר עם חברי הארגון ולפעול למענם.

מידת ההשקעה והזמן - ככל שתוכלו להקדיש לעניין.

אם אתם חברים בארגון ומחפשים לתרום למען שמירה על זכויות עובדים ורווחתם, נשמח מאוד אם תפנו אלינו.

תודה!
ועד הארגון