יפה בללי - יו"ר הוועד

היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה
יפה בללי
הד"ר איתן רון
החוג למתמטיקה
 איתן רון
טל נוה
החוג ללשון העברית 
 טל נוה
קים יובל
בי"הס הבינלאומי 
 קים יובל
עמית צריקר
החוג לעבודה סוציאלית
המכינה האוניברסיטאית 
 עמית צריקר
איגור קליינר
החוג לסטטיסטיקה
 איגור קליינר
עו"ד שאול בלגי
הפקולטה למשפטים
 שאול בלגי