קרן השתלמות הנה אפיק חיסכון לטווח בינוני אליו מופרשים מדי חודש 2.5% משכרכם ואילו האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. הכספים בקרן מושקעים וניתנים למשיכה ללא תשלום מס כעבור 6 שנים. לתשומת לבכם, מדובר בסכום השווה ל- 10% מהשכר. 

החל מחודש אוקטובר 2009 מופרשים הכספים של כל חברי הסגל האקדמי הזוטר כברירת מחדל לקרן "מגדל השתלמות" תמורת דמי ניהול העומדים היום על 0.25% עד 0.34%. אם ברצונכם להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת יש לפנות למדור תשלומי שכר ולמלא את הטפסים המתאימים. לתשומת לבכם, לבד מדמי הניהול ומתשואות מומלץ לבחון גם את סטיית התקן ואת החשיפה המנייתית של הקרן.

חברי ארגון אשר מעוניינים להעביר את קרן ההשתלמות מאקסלנס (ברירת המחדל הישנה של חברי הארגון) למגדל, מתבקשים למלא את בקשת ההצטרפות וטופס העברה למגדל במקומות הרלבנטיים (ע"מ 1-3, הסעיפים שיש למלא סומנו בצהוב). יש לצרף לטפסים גם תצלום תעודת זהות ואם זמין לכם, רצוי דוח רבעוני או שנתי שקיבלתם מאקסלנס. יש להעביר את הניירת למשרדי הארגון. אנו ציינו גם מספר טלפון שבו ניתן להשיגכם במקרה הצורך. כמו כן, יש להודיע על שינוי הקרן לטניה לנדא, במחלקת משאבי אנוש, טל': 04-8288227 פנימי 8227 פקס: 04-8249330 פנימי: 3330 מייל:tlanda@univ.haifa.ac.il על מנת שהאוניברסיטה תדע להעביר את ההפרשות לקרן החדשה.

להחלטה מושכלת ככל האפשר, ניתן ואף מומלץ להיעזר במערכת תשואות חודשיות המצויה באתר אגף שוק ההון. בעזרתה תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות הקופות הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן. כך למשל, תוכלו להשוות בין ברירת המחדל הישנה של הארגון (קופה 714 אקסלנס השתלמות זהב) לבין ברירת המחדל החדשה (קופה 579 מגדל השתלמות). מומלץ לבדוק את התשואות לאורך תקופה של 3 עד 5 שנים. הכניסה למערכת כאן. המעבר בין הקופות אינו מחייב תשלום קנס או מס ואינו פוגע באף אחת מהזכויות אותן צבר העמית בקופה. משמע, כספי הקופה שהיו נזילים, ימשיכו להיות נזילים גם בקופה החדשה.

ברצוננו להביא לתשומת ליבכם כי חבר ארגון אשר בוחר להפריש את קרן ההשתלמות דרך מנהל הסדר, או אף לפנות לייעוץ פנסיוני אצל אחד מהבנקים המעניקים שירות זה עשוי לאבד את ההנחה בדמי הניהול או את חלקה. לפי הסכמי הפצה שנחתמו עם כל הבנקים, זכאי בנק המעניק יעוץ פנסיוני לעמלת הפצה קבועה בשיעור של 0.25% מהסכום המצטבר בחשבונו של כל לקוח אשר הוענק לו יעוץ פנסיוני. עמלה זו עשויה לבוא על חשבון ההנחה בדמי הניהול וחבר ארגון אשר יפנה לקבל יעוץ, ואפילו אם היועץ בבנק ימליץ לו להמשיך להפריש לאותה קרן ההשתלמותעשוי למצוא עצמו משלם עמלת ההפצה לבנק. אנא, תנו דעתכם.