Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

יומן שבועי לשנת תשע"א

לאחר תלאות רבות ועיכובים שונים ומשונים, הגיעו סוף סוף היומנים השבועיים לשנת תשע"א. לצערנו, הם לא הגיעו מוקדם מספיק בכדי שנספיק לחלקם לפני ראש השנה, ואפילו לא לפני חופשת סוכות שאליה יוצאת האוניברסיטה החל ממחר. עימכם הסליחה. את היומנים נחלק במשרד הארגון החל מיום 3.10.10 בשעות הפעילות הרגילות (10:00 עד 14:00).

החזר הוצאות נסיעה

ככל מעסיק מחוייבת האוניברסיטה לשלם לעובד את הוצאות נסיעתו לעבודה ובחזרה ממנה. באופן הכללי ביותר, סכום ההחזר מחושב לפי עלות כרטיס בתחבורה הציבורית, או כרטיס חופשי חודשי, ממקום מגורי העובד לאוניברסיטה. את ההחזר תוכלו למצוא בתלוש השכר בצד שמאל, תחת הכותרת "-תשלומים-" סעיף "נסיעות ל.ת.".

לקראת שנת הלימודים הקרובה ברצוננו להזכירכם כי על מנת לקבל את ההחזר עליכם למלא "דיווח לצורך החזר הוצאות נסיעה לעבודה". לטופס ראו כאן.

בעקבות מקרה שעלה בארגון סגל זוטר אחר, נבקש לדעת האם ישנו חבר ארגון אשר מסיבה כל שהיא זוכה להחזר הוצאות נסיעה הנמוך בפועל מעלות הנסיעה הציבורית לאוניברסיטה וחזרה לביתו. אנא כיתבו אלינו.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר