Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום שלישי, 1.3.11 בשעה 12:00 בחדר 640 בניין הראשי (ליד מוזיאון "הכט"). על סדר היום:

הכרזת סכסוך עבודה
לאחר כשנה של הדברות עם המועצה להשכלה גבוהה שהניבה תוצאות חלקיות בלבד, ובעקבות התמהמהותו של ועד ראשי האוניברסיטאות בפתיחת המשא ומתן על הסכם השכר שתוקפו פג לפני כארבעה חודשים, הנחה הפורום המתאם את ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות להכריז על סכסוך עבודה. צעד זה מהווה איתות אזהרה לאוניברסיטאות ועשוי להוביל לצעדים ארגוניים שיכולים להחריף עד כדי שביתה כוללת. למכתבה של דר' אסתר סרוק, יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר ראו כאן.

עוד על סדר היום: שינוים בתקנון הארגון לפי דרישת רשם העמותות.

השתתפותכם חשובה!

בברכה,
ועד הארגון